EN

abject {adjektiv}

volume_up
That would not indicate wise judgment, but abject cowardice demonstrating a total want of real leadership.
Det skulle inte tyda på någon klok bedömning, utan ynklig feghet som visar på en total avsaknad av ett verkligt ledarskap.
abject (även: ostensible, stated)

Användningsexempel för "abject" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany Roma in the candidate Member States live in extremely abject conditions.
Många romer i kandidatländerna lever under mycket miserabla förhållanden.
EnglishIn 1955, I saw for myself the abject poverty and inequality in South America.
År 1955 upplevde jag personligen den miserabla fattigdomen och ojämlikheten i Sydamerika.
EnglishThis is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
Detta är en folklig revolt, eftersom folket lever i yttersta fattigdom.
English(NL) In 1955, I saw for myself the abject poverty and inequality in South America.
(NL) År 1955 upplevde jag personligen den miserabla fattigdomen och ojämlikheten i Sydamerika.
EnglishToday, the remote descendants of these feared hordes are condemned to abject poverty.
I dag är de avlägsna ättlingarna efter dessa fruktade horder dömda att leva i djupaste fattigdom.
EnglishThe abject failure to deal with the crisis is driving the European project into political deadlock.
Det skamliga misslyckandet att hantera krisen har försatt EU-projektet i ett politiskt dödläge.
EnglishCurrently, people do not have enough food, and 80% of Haiti's population live in abject poverty.
Just nu har människor inte tillräckligt med mat och 80 procent av Haitis befolkning lever i yttersta misär.
EnglishMost of his fellow-sufferers avoid frank discussions about the abject conditions in their home country.
De flesta av hans gelikar undviker helst öppna samtal om de skriande förhållandena i deras fosterland.
EnglishMany of their inhabitants are still living in abject poverty.
Många invånare lever fortfarande i yttersta misär.
EnglishThis itself is graphic testimony to the abject failure of the measures thus far implemented.
Detta är i sig ett åskådligt vittnesbörd om det fullständiga misslyckandet för de åtgärder som hittills har genomförts.
EnglishOne of these minorities who live in abject misery are, of course, the Roma in various candidate countries.
En av dessa minoriteter som fortfarande lever i stor misär är naturligtvis romerna i olika kandidatländer.
EnglishA large proportion of its people live in abject poverty.
En stor del av befolkningen lever i yttersta misär.
EnglishThis irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.
Denna ironi kan inte ha undgått folket på Madagaskar, som har lidit länge och varav många lever i yttersta misär.
EnglishThat would not indicate wise judgment, but abject cowardice demonstrating a total want of real leadership.
Det skulle inte tyda på någon klok bedömning, utan ynklig feghet som visar på en total avsaknad av ett verkligt ledarskap.
EnglishI myself have never witnessed such abject poverty.
Själv har jag aldrig mött en sådan misär.
EnglishAt least 224 million Latin Americans live in abject poverty, in other words, more than 40% of the population of that region!
Minst 224 miljoner latinamerikaner lever i svår fattigdom, dvs. mer än 40 procent av befolkningen i denna region!
EnglishAt least 224 million Latin Americans live in abject poverty, in other words, more than 40 % of the population of that region!
Minst 224 miljoner latinamerikaner lever i svår fattigdom, dvs. mer än 40 procent av befolkningen i denna region!
EnglishIt has kept its people in abject poverty, in stark contrast to the economic success of many of its neighbours.
Regimen har låtit folket leva i yttersta misär, i stark kontrast till det ekonomiska uppsving som skett i många av grannländerna.
EnglishAbject poverty is at the root of child slavery, and child labour contravenes the Treaty on the Rights of the Child.
Extrem fattigdom är orsaken till det här barnslaveriet och det barnarbetet som strider mot konventionen om barnens rättigheter.
EnglishThese are an estimated 175,000 to 190,000 refugees and displaced persons, and they are living in truly abject conditions.
Uppskattningsvis rör det sig om 175 000 till 190 000 personer. De här flyktingarna lever under erbarmliga omständigheter.

Synonymer (engelska) till "abject":

abject
abjectly
English