"ability to take action" - Svensk översättning

EN

"ability to take action" på svenska

volume_up
ability to take action [förklaring]
EN

ability to take action [förklaring]

volume_up
The EU must now demonstrate an ability to take action, precisely as called for by Mr Swoboda.
Nu måste EU visa handlingskraft, precis som herr Swoboda efterlyser.
Will it have a practical and significant job to do, or will it mainly be a way for the EU institutions to demonstrate their ability to take action?
Kommer den att ha en konkret och betydelsefull funktion, eller är det huvudsakligen ett sätt för EU-institutionerna att visa handlingskraft?

Användningsexempel för "ability to take action" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU must now demonstrate an ability to take action, precisely as called for by Mr Swoboda.
Nu måste EU visa handlingskraft, precis som herr Swoboda efterlyser.
EnglishIn addition, the credibility of the UN and the worldwide community is weakened, along with their ability to take action.
Dessutom försämras därigenom också FN:s och världssamfundets trovärdighet och möjlighet att agera.
EnglishIn addition, the credibility of the UN and the worldwide community is weakened, along with their ability to take action.
Dessutom försämras därigenom också FN: s och världssamfundets trovärdighet och möjlighet att agera.
EnglishOur leaders' ability to take action and support national interests is particularly important in times of crisis.
Att våra ledare har förmåga att handla och främja nationella intressen är särskilt viktigt i samband med kriser.
EnglishAnother unresolved issue, which affects the Union's ability to take action, is the lack of a common economic policy.
En annan olöst fråga som anger villkoren för unionens handlingsmöjligheter är avsaknaden av en gemensam ekonomisk politik.
EnglishWe need a strong Europe with an ability to take action and one in which the European Institutions function properly and are able to cooperate.
Vi behöver ett starkt och handlingskraftigt Europa där de europeiska institutionerna fungerar och kan samarbeta.
EnglishWill it have a practical and significant job to do, or will it mainly be a way for the EU institutions to demonstrate their ability to take action?
Kommer den att ha en konkret och betydelsefull funktion, eller är det huvudsakligen ett sätt för EU-institutionerna att visa handlingskraft?
EnglishWill it have a practical and significant job to do, or will it mainly be a way for the EU institutions to demonstrate their ability to take action?
Kommer myndigheten att bidra till att öka jämställdheten, eller utgör den huvudsakligen en form av alibi, ett sätt att visa att unionen bryr sig om jämställdhetsfrågor?
EnglishFurther amendments address the question of Member States' ability to take action, in relation to their own fleets, which exceeds the minimum required under EU regulation.
Andra ändringsförslag rör frågan om medlemsstaternas befogenhet att vidta åtgärder för sina egna flottor som överskrider det minimum som krävs enligt EU:s förordning.
EnglishFurther amendments address the question of Member States ' ability to take action, in relation to their own fleets, which exceeds the minimum required under EU regulation.
Andra ändringsförslag rör frågan om medlemsstaternas befogenhet att vidta åtgärder för sina egna flottor som överskrider det minimum som krävs enligt EU: s förordning.
EnglishThe introduction of Eurobonds designed for the crisis fund and infrastructure projects could strengthen the EU's ability to take action if they were additional to the EU budget.
Införandet av euroobligationer för krisfonden och infrastrukturprojekt skulle kunna förbättra EU:s förmåga att vidta åtgärder om de inte omfattas av EU-budgeten.
EnglishEurope demonstrated its ability to take action, the essential elements have been preserved and we must congratulate you on this.
Som ni sade har Europa haft förmågan att tala med en enda röst, den har visat sin handlingsförmåga; det viktigaste har bevarats och vi kan bara gratulera er till det.
EnglishI believe that it is important for us now to be able to learn the lesson from the Lisbon Strategy's failure and also to have the ability to take action to mitigate the impact of this in future.
Det är viktigt för oss nu att kunna lära oss en läxa av Lissabonstrategins misslyckande och att vi har förmågan att vidta åtgärder för att dämpa inverkan av detta i framtiden.