"Abidjan" - Svensk översättning

EN

"Abidjan" på svenska

EN

Abidjan {egennamn}

volume_up
1. "city in Ivory Coast", geografi
Abidjan
volume_up
Abidjan  {egenn.} (stad i Elfenbenskusten)
Abidjan has changed and Mrs Kinnock compared it to Kinshasa.
Abidjan har förändrats och Glenys Kinnock jämförde det med Kinshasa.
Whatever happens, the chaos in Abidjan will last for several months.
Vad som än händer kommer kaoset i Abidjan att fortgå i månader.
In Abidjan the Commission, as well as the EU presidency, is a member of the monitoring committee of the Marcoussis Agreement.
I Abidjan är såväl kommissionen som EU: s ordförandeskap medlemmar av övervakningskommittén för Marcoussis-avtalet.

Användningsexempel för "Abidjan" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis laissez-faire attitude is criminal, and the dead of Abidjan are its victims.
Denna låtgåmentalitet är brottslig och Abidjans döda är dess offer.
EnglishAbidjan has changed and Mrs Kinnock compared it to Kinshasa.
Extremistiska Gbagbo-anhängare tog kontrollen över den statliga radion och televisionen.
EnglishWhatever happens, the chaos in Abidjan will last for several months.
Vad som än händer kommer kaoset i Abidjan att fortgå i månader.
EnglishAbidjan has changed and Mrs Kinnock compared it to Kinshasa.
Abidjan har förändrats och Glenys Kinnock jämförde det med Kinshasa.
EnglishThere are now three tuna canneries in the port of Abidjan which process tuna for the European market.
Det finns nu tre konservfabriker för tonfisk i Abidjans hamn som förädlar tonfisk för den europeiska marknaden.
EnglishYou had a rebellion in the North, the government in the South -- the capital, Abidjan -- and in the middle, the French army.
I norr fanns rebellerna, i söder regeringen -- i huvudstaden Abidjan, och mittemellan fanns franska trupper.
EnglishIn Abidjan the Commission, as well as the EU presidency, is a member of the monitoring committee of the Marcoussis Agreement.
I Abidjan är såväl kommissionen som EU:s ordförandeskap medlemmar av övervakningskommittén för Marcoussis-avtalet.
EnglishIn Abidjan the Commission, as well as the EU presidency, is a member of the monitoring committee of the Marcoussis Agreement.
I Abidjan är såväl kommissionen som EU: s ordförandeskap medlemmar av övervakningskommittén för Marcoussis-avtalet.
EnglishThe port of Abidjan is the main West African tuna base, and the fish unloaded bolsters the local processing industry.
Hamnen i Abidjan är den främsta tonfiskbasen i Västafrika, och den fisk som lossas där innebär ett stöd för beredningsindustrin.
EnglishWhy have they been used to block the Abidjan Port Authority's export of cocoa beans and to shut down the oil refinery?
Varför har de använts för att hindra hamnmyndigheten i Abidjan från att exportera kakaobönor och för att stänga oljeraffinaderiet?
EnglishCommissioner Nielson highlighted that there are three large tuna canneries in Abidjan, funded by EU investment.
Kommissionär Poul Nielson betonade att det finns tre stora konservfabriker för tonfisk i Abidjan som finansieras av investeringar från EU.
EnglishIt would also mean that the port of Abidjan would be definitely doomed as a fish-landing port for probably several years to come.
Det skulle innebära att Abidjans hamn utan tvekan skulle vara dödsdömd som en hamn för landning av fisk, troligen för flera år framåt.
EnglishCommissioner Nielson highlighted that there are three large tuna canneries in Abidjan, funded by EU investment.
Så jag vädjar till Verts / ALE- och ELDR-grupperna att tänka en gång till, och ta tillbaka sina ändringsförslag som endast skulle göra en dålig situation sämre.
EnglishThey are being conducted after forces loyal to the democratically elected President Ouattara took over the presidential residence in Abidjan.
De förs sedan trupper som är lojala med den demokratiskt valde presidenten Alassane Ouattara tagit över presidentpalatset i Abidjan.
EnglishThat ship unloaded 500 tonnes of chemical waste into trucks which dumped it in 15 separate sites around Abidjan, a city of 5 million people.
Detta skepp lastade av 500 ton kemiskt avfall på lastbilar som dumpade det på 15 olika platser omkring Abidjan, en stad med 5 miljoner invånare.
EnglishNow, tired of waiting for the outcome of the interminable wrangling, President Ouattara's Republican forces have launched an offensive on Abidjan.
Trötta på att invänta utgången av det oändliga käbblandet har president Ouattaras republikanska styrkor nu inlett en offensiv mot Abidjan.
EnglishThese weapons had, during the last weeks, frequently been used to terrorise the civilian population in Abidjan, resulting in numerous dead and wounded.
Dessa vapen hade under de senaste veckorna i många fall använts för att terrorisera civilbefolkningen i Abidjan, och lett till att många dödats eller sårats.
EnglishSome fear that Abidjan is going the way of Kinshasa in the Democratic Republic of the Congo, a country whose skyscrapers and boulevards now lie in ruins.
Somliga fruktar att Abidjan skall gå samma öde till mötes som Kinshasa i Demokratiska republiken Kongo, ett land vars skyskrapor och avenyer nu ligger i ruiner.
EnglishThe dumping of toxic waste by the Dutch firm Trafigura in the city of Abidjan in the Ivory Coast is a disgrace which requires full investigation and tough action.
(EN) Det nederländska företaget Trafiguras dumpning av giftigt avfall i staden Abidjan i Elfenbenskusten är en skam som kräver en fullständig utredning och stränga åtgärder.
EnglishThe protocol is important for the EU fishing industry, which fishes and uses the port of Abidjan to land their catches from the whole region and not only from Ivorian waters.
Protokollet är viktigt för EU:s fiskeindustri som fiskar och använder Abidjans hamn för att landa sin fångst från hela regionen, och inte bara den från ivorianska vatten.