"to abhor" - Svensk översättning

EN

"to abhor" på svenska

SV
EN

to abhor {verb}

volume_up
The leader of Djibouti today is doing things that we absolutely abhor.
Dagens ledare i Djibouti gör saker som vi fullständigt avskyr.
I and my British Conservative colleagues abhor all violence perpetrated against women and children.
. – Jag och mina brittiska konservativa kolleger avskyr allt våld som begås mot kvinnor och barn.
Alla avskyr vi och fördömer terrorismen.
to abhor (även: to hate)

Användningsexempel för "to abhor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe abhor the Chinese Government's disgraceful treatment of this distinguished artist.
Vi avskyr den kinesiska regeringens skandalösa behandling av denna framstående konstnär.
EnglishAs a democrat I abhor it, and to those who support it: shame on you.
Som demokrat avskyr jag detta, och de som stöder detta borde skämmas.
EnglishThe leader of Djibouti today is doing things that we absolutely abhor.
Dagens ledare i Djibouti gör saker som vi fullständigt avskyr.
EnglishI believe it to mean that we all, out of profound conviction, abhor this regime in Iraq and its inhumanity.
Det innebär att vi med vår övertygelse djupt förkastar regimen i Irak. Den är omänsklig!
EnglishI and my British Conservative colleagues abhor all violence perpetrated against women and children.
. – Jag och mina brittiska konservativa kolleger avskyr allt våld som begås mot kvinnor och barn.
EnglishI and my British Conservative colleagues abhor all violence perpetrated against women and children.
   . – Jag och mina brittiska konservativa kolleger avskyr allt våld som begås mot kvinnor och barn.
EnglishI abhor the term 'dumping' in so far as it refers to food produced in excess of market requirements.
Jag avskyr termen ?dumpning? i den mån det handlar om överproduktion av livsmedel i förhållande till marknadskraven.
EnglishI abhor the term 'dumping ' in so far as it refers to food produced in excess of market requirements.
Jag avskyr termen? dumpning? i den mån det handlar om överproduktion av livsmedel i förhållande till marknadskraven.
EnglishI utterly abhor this scandal-mongering.
Jag avskyr verkligen den här sortens skandalspridning.
EnglishWe all abhor and condemn terrorism.
EnglishMr President, I abhor terrorism.
EnglishWe sometimes, therefore, have no choice but to resort to the so-called 'megaphone diplomacy' that Tehran claims to abhor and reject.
Ibland har vi därför inget annat val än att tillgripa den s.k. ”megafondiplomatin” som Teheran påstå sig avsky och förkasta.
EnglishI abhor terrorism and would support the right of any government to take appropriate measures to defend the lives of its citizens.
Jag avskyr terrorism och skulle stödja vilken regering som helst i deras rätt att vidta lämpliga åtgärder för att skydda medborgarnas liv.
EnglishI abhor this, because by acting in this way, it has accepted things that are not found in any programme of any socialist party in any country.
Jag beklagar det, därför att partiet genom sitt handlingssätt i parlamentet accepterar sådant som inte finns inskrivet i något lands socialistiska partiprogram.
EnglishWe abhor Taliban misogyny but say nothing about the rapes carried out by the so-called Northern Alliance - a highly dubious alliance - on a massive scale.
Vi vänder oss mot talibanernas kvinnofientlighet och förtiger de våldtäkter som i massor har utförts av den så kallade Nordalliansen, en mycket tvivelaktig allians.
English. - Conservative MEPs abhor discrimination in all its forms: we have tabled our own amendments to this report to make this crystal clear.
skriftlig. - (EN) Konservativa parlamentsledamöter avskyr diskriminering i alla dess former. Vi har lagt fram egna ändringsförslag till betänkandet för att göra detta glasklart.
EnglishMay I say straight away, before some others on the left get up to their usual distortions, that all of us on the centre-right abhor discrimination in all its forms.
Låt mig direkt säga, innan några andra från vänstern ställer till med sina vanliga förvrängningar, att alla vi till höger om mitten avskyr diskriminering i alla dess former.
EnglishI abhor this particular line of argument particularly in light of the fact that there has been a number of tragic deaths in Ireland and across Europe from the use of ecstasy.
Jag avskyr detta sätt att argumentera, särskilt mot bakgrund av det faktum att det har skett en rad tragiska dödsfall i Irland och Europa p.g.a. ecstasyanvändning.
EnglishWe remain wholeheartedly supportive of providing equal rights and opportunities for people regardless of their disability, race, religion, or sexuality, and abhor discrimination in all its forms.
Vi stöder helhjärtat lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett funktionshinder, ras, religion eller sexuell läggning, och tar avstånd från diskriminering i alla dess former.