"to abet" - Svensk översättning

EN

"to abet" på svenska

volume_up
abetting {perf. part.}
EN

to abet {verb}

volume_up
The only possible conclusion we can reach is that the ECB is actively involved in aiding and abetting money laundering.
Den enda möjliga slutsats vi kan dra är att ECB är aktivt inblandad i att bistå och medverka till penningtvätt.
Shutting our eyes to illegal immigration is tantamount to aiding and abetting human trafficking.
Att blunda för illegal invandring är detsamma som att hjälpa och medverka till människohandel.
That the Council should disregard our right to be consulted is nothing new, but it is unheard of that the Commission should aid and abet it in doing so.
Att rådet skulle strunta i vår rätt att konsulteras är inget nytt, men det är utan motstycke att kommissionen skulle hjälpa rådet och medverka till detta.

Användningsexempel för "to abet" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere are those who commit the crime and there are those who aid and abet.
Det finns både gärningsmän och medhjälpare till brottet.
EnglishA victory for terrorism means the destruction of free society, and that is something we must neither aid nor abet.
En seger för terrorism innebär undergång för det fria samhället, och det är något vi varken får hjälpa eller understödja.
EnglishA victory for terrorism means the destruction of free society, and that is something we must neither aid nor abet.
De flesta önskelistor jag har sett och hört hittills är inte så korta som denna, men för alla som har skrivit listorna uttrycker de hopp.
EnglishThat the Council should disregard our right to be consulted is nothing new, but it is unheard of that the Commission should aid and abet it in doing so.
De vill ha mer EU-befogenheter och mer stöd, och de är mindre rädda för EU: s institutioner än ni är.
EnglishDivide and rule is an old and understandable tactic, but we cannot allow EU Member States to aid and abet that strategy.
Söndra och härska är en gammal och lättbegriplig taktik, men vi kan inte tillåta medlemsstaterna i EU att underlätta och stödja denna strategi.
EnglishThat the Council should disregard our right to be consulted is nothing new, but it is unheard of that the Commission should aid and abet it in doing so.
Att rådet skulle strunta i vår rätt att konsulteras är inget nytt, men det är utan motstycke att kommissionen skulle hjälpa rådet och medverka till detta.
EnglishI do think, though, that we have to take care that this directive and this regulation do not end up leading us to aid and abet this sort of industrial production.
Men jag anser att vi måste vara noga med att direktivet och förordningen i slutändan inte leder till att vi bistår och understöder detta slags industriproduktion.