"abdication" - Svensk översättning

EN

"abdication" på svenska

volume_up
abdication {substantiv}
EN

abdication {substantiv}

volume_up
1. allmänt
That is really unfortunate and a gross abdication of our duty to people all over the world.
Detta är verkligen olyckligt och en grov avsägelse av våra skyldigheter mot folk över hela världen.
The cancellation of the referendums is an act of cowardice and an abdication of leadership, and you know it.
Annulleringen av folkomröstningarna är en feg handling och en avsägelse av ledarskapet, och ni vet det.
We are all for it, Prime Minister, but we need funds, and we have settled on financial perspectives that are very tight, absolutely below par and that amount, in fact, to an abdication.
Det ser vi gärna, herr premiärminister, men vi behöver resurser, och vi har fastställt mycket strama budgetramar, långt under de normala, vilket faktiskt har samma innebörd som en avsägelse.
abdication
2. politik
abdication
We must bring an immediate end to this insane abdication of the sovereignty of the European Nations.
Vi måste sätta stopp direkt för denna vansinniga abdikation för de europeiska nationernas suveränitet.

Användningsexempel för "abdication" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Queen Mother was monarch of the Netherlands from September 1948 until her abdication in 1980.
Drottningmodern var Nederländernas monark från september 1948 tills hon avgick 1980.
EnglishThat is really unfortunate and a gross abdication of our duty to people all over the world.
Detta är verkligen olyckligt och en grov avsägelse av våra skyldigheter mot folk över hela världen.
EnglishThis Treaty represents the abdication of politics in the face of all that: a silent Constitution.
Det här fördraget visar att politiken har abdikerat inför allt detta: det är en tyst konstitution.
EnglishWe must bring an immediate end to this insane abdication of the sovereignty of the European Nations.
Vi måste sätta stopp direkt för denna vansinniga abdikation för de europeiska nationernas suveränitet.
EnglishThe cancellation of the referendums is an act of cowardice and an abdication of leadership, and you know it.
Annulleringen av folkomröstningarna är en feg handling och en avsägelse av ledarskapet, och ni vet det.
EnglishIt is an intellectual abdication.
EnglishThat is an abdication of democracy.
EnglishThat is precisely why we believe in principle what we are doing today is a virtual abdication of parliamentary rights of review.
Just därför hyllar vi principen att vad vi gör i dag är ett veritabelt uppgivande av den parlamentariska rätten till granskning.
EnglishTo do so would be an abdication of our responsibilities and would hardly be compatible with the rule of law as I understand it.
Skulle vi agera på annat sätt skulle vi frånsäga oss vårt ansvar, och det skulle för övrigt inte stämma särskilt bra överens med min uppfattning om en rättsstat.
EnglishThis is an abdication of responsibility and an open invitation to unscrupulous employers to constantly search for new forms of 'false' self-employment to avoid the law.
Detta är att undgå sitt ansvar och det är en öppen inbjudan för skrupulösa arbetsgivare att ständigt leta efter nya former av ”falskt” egenföretagande för att undvika lagen.
EnglishLadies and gentlemen, some might interpret this formula as an abdication of responsibility by the Commission to the internal political interests of each Member State.
Denna formulering, ärade ledamöter, skulle kunna tolkas av vissa som att kommissionen frånsäger sig sitt ansvar, till förmån för interna politiska intressen i varje medlemsstat.
EnglishOur citizens have every right to object to the abdication of power to the European Union, even if it makes sense technically, while this democratic deficit persists.
Medborgarna har all rätt att motsätta sig överförande av befogenheter till Europeiska unionen, även om den hanterar dem bättre rent tekniskt, så länge detta demokratiska underskott finns.
EnglishWe are all for it, Prime Minister, but we need funds, and we have settled on financial perspectives that are very tight, absolutely below par and that amount, in fact, to an abdication.
Det ser vi gärna, herr premiärminister, men vi behöver resurser, och vi har fastställt mycket strama budgetramar, långt under de normala, vilket faktiskt har samma innebörd som en avsägelse.

Synonymer (engelska) till "abdication":

abdication