"ABC" - Svensk översättning

EN

"ABC" på svenska

volume_up
ABC {substantiv}
volume_up
ABC {enb. sing.}
volume_up
ABC book {substantiv}
SV
SV

"abc" på engelska

EN
EN

ABC {substantiv}

volume_up
ABC
For example, " Ab*c " finds " Ac ", " Abc ", " Abbc ", " Abbbc " etc.
Med Ab*c hittas t.ex. Ac, Abc, Abbc, Abbbc.
I do not want the Commission to reply to the ABC newspaper before replying to me.
Jag vill inte att kommissionen svarar dagstidningen ABC innan den svarar mig.
Please pay no attention to Mrs Merkel's simplified financial ABC, Mr Trichet.
Bry dig inte om Angela Merkels förenklade finansiella ABC är du snäll, Jean-Claude Trichet.
SV

abc {neutrum}

volume_up
abc (även: alfabet)
volume_up
ABC {substantiv}
Med Ab*c hittas t.ex. Ac, Abc, Abbc, Abbbc.
For example, " Ab*c " finds " Ac ", " Abc ", " Abbc ", " Abbbc " etc.
Jag vill inte att kommissionen svarar dagstidningen ABC innan den svarar mig.
I do not want the Commission to reply to the ABC newspaper before replying to me.
Bry dig inte om Angela Merkels förenklade finansiella ABC är du snäll, Jean-Claude Trichet.
Please pay no attention to Mrs Merkel's simplified financial ABC, Mr Trichet.

Användningsexempel för "ABC" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI do not want the Commission to reply to the ABC newspaper before replying to me.
Jag vill inte att kommissionen svarar dagstidningen ABC innan den svarar mig.
EnglishI'd like to tell you about one such child, whose story was also covered by ABC News.
Jag vill berätta för er om ett av dessa barn vars historia också tagits upp av ABC News.
EnglishPlease pay no attention to Mrs Merkel's simplified financial ABC, Mr Trichet.
Bry dig inte om Angela Merkels förenklade finansiella ABC är du snäll, Jean-Claude Trichet.
EnglishIn order to combat AIDS effectively, we need more than simply ABC.
För att kunna bekämpa aids effektivt behöver vi mer än bara ABC.
EnglishI got the "ABC's" -- this is where I started my career as a professor, when my mother had time to read for me.
Det är var här jag startade min karriär som professor, när min mor fick tid att läsa för mig.
EnglishFor example, " Ab*c " finds " Ac ", " Abc ", " Abbc ", " Abbbc " etc.
EnglishFor those women, the ABC prevention method – Abstinence, Being faithful and Condoms – is anything but sufficient.
Jag hoppas därför att kommissionen kommer att ta med dem bland de aktörer som skall utarbeta denna globala plan.
EnglishABC: 844 questions, two about the climate crisis.
EnglishWe are talking about Roxana Saberi, an American-Iranian journalist who worked for ABC Radio, the BBC and South African television.
Vi talar om Roxana Saberi, en amerikansk-iransk journalist som arbetade för ABC Radio, BBC och sydafrikansk television.
EnglishThis is the 'A' in this ABC, Mr President.
EnglishFor those women, the ABC prevention method – Abstinence, Being faithful and Condoms– is anything but sufficient.
För dessa kvinnor är preventivmetoden ABC – Abstinence, Being faithful and Condoms (avhållsamhet, trohet och kondomer) – långt ifrån tillräcklig.
EnglishI appeal here to the Social Democrats in this House: put a bit more mental effort into finally teaching your own candidate for chancellor the ABC of European politics.
Jag vädjar här till socialdemokraterna i denna kammare: Använd lite mer hjärnsubstans för att lära er egen kanslerkandidat lite grundläggande saker om den europeiska politiken.
EnglishThe questions answered previously referred to Mrs de Palacio's intervention, on another occasion, and not to these comments which appeared in the ABC newspaper on 18 November.
De frågor som tidigare besvarats handlade om de Palacios inblandning i ett särskilt ärende, inte om de uttalanden som återgavs i dagstidningen ABC den 18 november i fjol.
EnglishThe questions answered previously referred to Mrs de Palacio' s intervention, on another occasion, and not to these comments which appeared in the ABC newspaper on 18 November.
De frågor som tidigare besvarats handlade om de Palacios inblandning i ett särskilt ärende, inte om de uttalanden som återgavs i dagstidningen ABC den 18 november i fjol.

Synonymer (engelska) till "ABC":

ABC