EN

to abbreviate {verb}

volume_up
1. allmänt
I thought that afterwards, we might save time by abbreviating it.
Jag trodde att vi skulle kunna spara tid genom att sedan förkorta den.
to abbreviate
2. språkvetenskap
to abbreviate
I thought that afterwards, we might save time by abbreviating it.
Jag trodde att vi skulle kunna spara tid genom att sedan förkorta den.

Användningsexempel för "to abbreviate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI will abbreviate my comments and conclude.
Jag kommer att korta av mina kommentarer och avsluta.
EnglishI am speaking on behalf of the Industry Committee - to abbreviate its full title - on the areas of industry, external trade, research and energy.
Jag talar för - i förkortning - industriutskottet om områdena industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi.
EnglishI have to say to honourable Members - and I will abbreviate what I might have said at much greater length - we are profoundly concerned about the humanitarian situation in Chechnya.
Jag måste säga till de ärade ledamöterna - och jag skall korta av det som jag hade kunnat säga mycket längre - vi är djupt oroade av den humanitära situationen i Tjetjenien.

Synonymer (engelska) till "abbreviated":

abbreviated