"Abbas" - Svensk översättning

EN

"Abbas" på svenska

volume_up
Abbas {substantiv}
SV
EN

Abbas {substantiv}

volume_up
1. religion
Abbas

Användningsexempel för "Abbas" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou, Mr President, have just called for the payment of direct aid to Mahmud Abbas.
Ni, herr talman, har precis krävt en utbetalning av direktstöd till Mahmud Abbas.
EnglishWe will not have the opportunity to listen to President Mahmoud Abbas today.
Vi kommer inte att få tillfälle att lyssna till president Mahmoud Abbas i dag.
EnglishI have called for an early meeting of President Abbas and Prime Minister Olmert.
Jag har sammankallat ett tidigt möte mellan president Abbas och premiärminister Olmert.
EnglishWe wish you, President Abbas, every success in all your efforts to bring about peace.
President Abbas! Vi önskar er all framgång i era ansträngningar att åstadkomma fred.
EnglishMr Abu Amr mentioned that his government considers itself the cabinet of President Abbas.
Abu Amr nämnde att hans regering ser sig själv som president Mahmoud Abbas kabinett.
EnglishMahmoud Abbas seems to be a paper tiger, no longer wielding much influence to speak of.
Mahmoud Abbas verkar vara en papperstiger som inte har särskilt stort inflytande längre.
EnglishWhen did we raise an outcry because of the lack of support for Mr Abbas?
När höjde vi ett ramaskri på grund av bristen på stöd för Mahmoud Abbas?
EnglishIn the last few days there has been a meeting between Mr Olmert and Mr Abbas.
Under de senaste dagarna har ett möte mellan premiärminister Olmert och president Abbas ägt rum.
EnglishOnce again I declare our support for President Mahmud Abbas and Prime Minister Salam Fayyad.
Återigen förkunnar jag vårt stöd till president Mahmud Abbas och premiärminister Salam Fayyad.
EnglishA very warm welcome to the European Parliament, President Mahmud Abbas.
Varmt välkommen till Europaparlamentet, president Mahmud Abbas.
EnglishWe need to support the Abbas/Fayad Government actively, at least for now.
Vi måste stödja regeringen Abbas/Fayad aktivt, åtminstone nu.
EnglishDoes the Commission share the view that Mahmoud Abbas is becoming less trustworthy by the day?
Delar kommissionen min uppfattning att Mahmoud Abbas blir mindre trovärdig för var dag som går?
EnglishWe particularly regret that Mahmoud Abbas is unable to speak to us.
Vi beklagar särskilt att Mahmoud Abbas inte kan tala till oss.
EnglishBoth President Abbas and the Quartet have lost credibility in putting things right.
Både president Mahmoud Abbas och kvartetten har förlorat trovärdighet när det gäller att ordna upp situationen.
EnglishBoth President Abbas and the Quartet have lost credibility in putting things right.
Både president Mahmoud Abbas och kvartetten har förlorat trovärdighet när det gäller att ordna upp situationen.
EnglishIt follows that President Abbas deserves our full support.
Därav följer att president Mahmoud Abbas förtjänar vårt fulla stöd.
EnglishMahmoud Abbas has to dismantle the terrorist structures and get rid of illegal arms and the tunnels.
Mahmoud Abbas måste avveckla terrorstrukturerna och göra sig av med de olagliga vapnen och tunnlarna.
EnglishNevertheless, I am pleased that Hamas is now starting new truce talks with Prime Minister Abbas.
Icke desto mindre gläder det mig att Hamas nu har inlett nya samtal om vapenvila med premiärminister Abbas.
EnglishHere, President Mahmoud Abbas has shown his readiness.
På detta plan har president Mahmoud Abbas visat sin villighet.
EnglishAfter a three-month interruption, the bilateral meetings between Abbas and Olmert have resumed.
Efter ett avbrott på tre månader har de bilaterala sammanträdena mellan Mahmoud Abbas and Ehud Olmert återupptagits.