"abb" - Svensk översättning

EN

"abb" på svenska

volume_up
abb {substantiv}
EN

abb {substantiv}

volume_up
1. "weaving term"
abb
volume_up
varp {utr.} (vävterm)
2. "yarn"

Användningsexempel för "abb" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe want to make the ABM/ABB management tool better, not extend it over two years.
Vi vill förbättra förvaltningsinstrumentet ABB/ABM, inte utsträcka det över två år.
EnglishThe ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources (
ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel (
EnglishThe Commission's decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.
Kommissionens beslut att tillåta fusionen mellan ABB och Alstom är ett typexempel.
EnglishThe Commission' s decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.
Kommissionens beslut att tillåta fusionen mellan ABB och Alstom är ett typexempel.
EnglishABB, SSAB, LKAB, Boliden, SCA, Skellefteå Kraft and Volvo CE.
ABB, SSAB, LKAB, Boliden, SCA, Skellefteå Kraft och Volvo CE.
EnglishABB and ABM put the emphasis on and promote efficiency.
Genom ABB och ABM betonas och främjas effektiviteten.
EnglishExamples have been given in Spain of Michelin and ABB-Alsthom and my colleagues will give examples for Italy.
Vi har sett exempel i Spanien: Michelin, ABB-Alstom, och i Italien finns exempel som mina kolleger kommer att ge.
EnglishWhen we have a new financial perspective - who knows - it may even be in line with the ABB format of budgeting.
När vi har en ny budgetplan kanske den till och med är i linje med budgeteringens ABB-format - vem vet?
EnglishThis is the new ABB format which Parliament asked for and insisted upon and which the Commission has now presented.
Detta är det nya ABB-formatet som parlamentet begärde och insisterade på och som kommissionen nu har lagt fram.
EnglishIn particular, we met representatives from ABB, from Michelin and also the organisers of job marches.
Vi träffade företrädare för ABB och för Michelin, men vi träffade också drivande krafter från sysselsättningsskapande organisationer.
EnglishI believe that since the Commission has implemented ABB, its budgeting has improved with greater transparency.
Jag anser att sedan kommissionen införde verksamhetsbaserad budgetering har dess budgetering förbättrats med större öppenhet.
EnglishThe multinational corportation ABB has a new supplement that improves efficiency and reduces the cost of product development.
Multinationella företaget ABB har fått ett nytt tillskott som effektiviserar och kostnadsminskar produktutveckling.
EnglishWe see a further example of this with the planned layoffs in Europe proposed by the corporation ABB Alsthom Power.
Vi har fått ytterligare ett exempel på detta i och med att trusten ABB Alsthom Power kommer att avveckla arbetstillfällen i Europa.
EnglishAfter a short period when ABB took over as part-owner instead of the banks, the Swedish State is since 2003 sole owner of SEK.
Efter en kort period då ABB gick in som delägare istället för bankerna är svenska staten, sedan 2003, ensam ägare till SEK. 
EnglishNot historic because of a number of pretentious things such as the APS - annual political strategy - or ABB - activity based budgeting.
Inte på grund av ett antal pretentiösa saker, som t.ex. den årliga politiska strategin eller verksamhetsbaserad budgetering.
EnglishThe ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources - Mid-term Review of the 2007-2013 Financial Framework (debate)
ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel - Halvtidsöversynen av budgetramen 2007-2013 (debatt)
EnglishThe aim of ABB and ABM is to clarify administration by budgeting available resources and human resources according to policy area.
Målet med ABB och ABM är att förtydliga administrationen genom att budgetera tillgängliga medel och personalresurser enligt politikområde.
Englishby Mr Virrankoski, on behalf of the Committee on Budgets, on the ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources; and
betänkandet av Kyösti Virrankoski, för budgetutskottet, om ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel, och
EnglishI have decided to abstain from the vote on Mr Virrankoski's report on the ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources.
Jag har bestämt mig för att avstå från att rösta om Kyösti Virrankoskis betänkande om ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel.
EnglishThe 2004 budget will be far from easy for a variety of reasons, firstly because it is in the ABB - activity-based budgeting - format.
Budgeten för 2004 kommer vara allt annat än lätt av en mängd olika skäl, för det första för att budgeten genomförs i ett format som bygger på verksamhetsbaserad budgetering.