EN

abandon {substantiv}

volume_up
It is actually our reckless abandon of the environment that has led to this dangerous changing of our climate.
Det är faktiskt vår obetänksamma nonchalans med avseende på miljön som har lett till denna farliga förändring av vårt klimat.
SV

abandon {utrum}

volume_up
abandon
volume_up
unconstraint {substantiv} [form.]

Användningsexempel för "abandon" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Det innebär att vi blir laglösa, att vi avsäger oss vår rätt till rättsligt skydd.
EnglishWe should not, nevertheless, abandon this vital tool before it is time to do so.
Vi får dock inte överge detta viktiga verktyg innan det är dags att göra det.
EnglishShould we as citizens of the free world always abandon these people to their fate?
Ska vi som medborgare i den fria världen alltid lämna dessa människor åt sitt öde?
EnglishHe must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
Först måste han avstå från sina planer på att utveckla kemiska och biologiska vapen.
EnglishI was a little concerned that the Presidency was going to abandon its priorities.
Jag var lite orolig att ordförandeskapet skulle frångå sina prioriteringar.
EnglishIt does not mean that we abandon or surrender our principles or our values.
Det innebär inte att vi överger eller ger upp våra principer eller värderingar.
EnglishWhat worries me is that we now seem to want to abandon the Singapore issues too.
Det som oroar mig är att vi nu verkar ha övergett Singaporefrågorna också.
EnglishI sincerely hope that the Commission will abandon that path once and for all.
Jag hoppas innerligt att kommissionen överger det här alternativet en gång för alla.
EnglishThis too could help to convince a young farmer or two not to abandon the mountains.
Även detta skulle kunna övertyga en och annan ungdom att inte överge bergen.
EnglishThe results from the Moscow dialogue are no reason to abandon this strategy as yet.
Resultaten från förhandlingarna i Moskva är för ögonblicket inget skäl att låta bli.
EnglishThis resolution therefore urges the European Commission to abandon this approach.
I denna resolution uppmanas därför kommissionen att överge denna strategi.
EnglishInstead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
I stället vill vi att man överger det här systemet och börjar leta efter ett alternativ.
EnglishBefore we abandon nuclear, we have to say how we intend to reduce greenhouse gases.
Innan man avvecklar måste man tala om hur man anser att växthusgaserna skall minskas.
EnglishI cannot believe that Europe would be prepared to abandon them in their plight.
Jag vill inte tro att unionen skulle vara beredd att lämna dem åt sitt eget dystra öde.
EnglishNor do I believe that we should abandon the idea of standards before status.
Jag anser heller inte att vi bör överge tanken om ”Standards before Status”.
EnglishAnd I proposed that the European Parliament should abandon its work in Strasbourg.
Jag föreslog att Europaparlamentet skulle överge sitt arbete i Strasbourg.
EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
De uppmanar oss att helt överge grundläggande rättigheter för att skydda någonting annat.
EnglishHowever, that does not mean that we have to abandon organised means of regulation.
Men det innebär inte att vi måste överge organiserade sätt att lagstifta.
EnglishWe must all become more competitive and abandon the economic ways of the past.
Vi måste alla bli mer konkurrenskraftiga och överge det förflutnas ekonomiska beteende.
EnglishFor us, this is a question of principle and we cannot abandon this demand.
För oss handlar det om en principfråga och vi kan inte avstå från detta krav.

"abandon a baby" på svenska

volume_up
abandon a baby
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"abandon a cart" på svenska

volume_up
abandon a cart
Swedish
Mera chevron_right

"abandon a plan" på svenska

volume_up
abandon a plan
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "abandon":

abandon
abandoned
abandonment