"AAA" - Svensk översättning

EN

"AAA" på svenska

SV
SV

"AAA" på engelska

EN
EN

AAA {adjektiv}

volume_up
1. "batteries"
AAA
volume_up
AAA {adj.} (batteri)
It can stick AAA ratings to junk bonds issued by the eurozone's failed economies.
Det kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta ekonomier.
Please remember that in Europe, no AAA-rated sovereign or corporate issuer has ever defaulted.
Kom ihåg att ingen AAA-värderad statlig emittent eller företagsemittent någonsin har gjort bankrutt i EU.
Solar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all.
Ska ni sätta upp solpaneler i bongotrummans land där gnuer och giraffer betar kommer ni att förlora er AAA-rating på nolltid.
SV

AAA {adjektiv}

volume_up
1. "batteri"
AAA
volume_up
AAA {adj.} (batteries)
Det kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta ekonomier.
It can stick AAA ratings to junk bonds issued by the eurozone's failed economies.
Kom ihåg att ingen AAA-värderad statlig emittent eller företagsemittent någonsin har gjort bankrutt i EU.
Please remember that in Europe, no AAA-rated sovereign or corporate issuer has ever defaulted.
Ska ni sätta upp solpaneler i bongotrummans land där gnuer och giraffer betar kommer ni att förlora er AAA-rating på nolltid.
Solar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all.

Användningsexempel för "AAA" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt can stick AAA ratings to junk bonds issued by the eurozone's failed economies.
Det kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta ekonomier.
EnglishPlease remember that in Europe, no AAA-rated sovereign or corporate issuer has ever defaulted.
Kom ihåg att ingen AAA-värderad statlig emittent eller företagsemittent någonsin har gjort bankrutt i EU.
EnglishSolar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all.
Ska ni sätta upp solpaneler i bongotrummans land där gnuer och giraffer betar kommer ni att förlora er AAA-rating på nolltid.
English—the European Parliament therefore called on the Commission in its resolution a>> to support open source software projects?
—Europaparlamentet i sin resolution A5‑0264/2001 uppmanat kommissionen att främja projekt för programvara med öppen källkod?
EnglishI must also congratulate it at this point for the fact that, during a crisis, it has managed to retain its AAA rating, which is excellent.
Jag vill även passa på att gratulera banken till att den under en kris ändå har lyckats behålla sin AAA-kreditbetyg, vilket är utmärkt.
EnglishThis is very important because it means that you can swap bad bonds from countries in difficulties with the rescue mechanism's AAA bonds.
Detta är mycket viktigt, eftersom det betyder att man kan växla in dåliga obligationer från problemländer mot räddningsmekanismens AAA-obligationer.
EnglishOne of the additional instruments is, in fact, what Olli Rehn is proposing - a swap of bad bonds from some countries for a smaller package of AAA rated Eurobonds.
Ett av dessa instrument är då just det som Olli Rehn föreslår - att växla in dåliga obligationer från vissa länder mot ett mindre paket med AAA-rankade euroobligationer.
EnglishEven in this crisis, the level of AAA defaults in structured credits in Europe is less than 0.3%, which means that 99.9% of AAAs have not defaulted.
Även under krisen är nivån av AAA-fallissemang när det gäller strukturerade krediter i EU lägre än 0,3 procent, vilket innebär att 99,9 procent av alla AAA-enheter inte har gjort bankrutt.
EnglishHe said that this mechanism has to be able to go to the secondary market and, most importantly, he said that this can be done by discounted swaps with its own AAA rated bonds.
Han sade att mekanismen måste kunna vända sig till sekundärmarknaden, och framför allt sade han att detta kan ske i form av diskonterade swappkontrakt och egna AAA-klassade obligationer.

Synonymer (engelska) till "AAA":

AAA