"a-squad" - Svensk översättning

EN

"a-squad" på svenska

volume_up
a-squad {substantiv}
SV
EN

a-squad {substantiv}

volume_up
a-squad

Användningsexempel för "a-squad" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr President of the Commission, you are the trainer and captain of the Europe squad.
Herr kommissionsordförande! Ni är tränare och kapten för det europeiska laget.
EnglishIn 1980 I proposed that the Community should have a flying squad.
1980 föreslog jag att gemenskapen skulle ha en flygdivision.
EnglishBeing an informer for the vice squad...... hardly qualifies him to raise a seven-year-old!
Att han blev informatör för bedrägeriroteln...... gör honom knappast kvalificerad att uppfostra en 7- åring!
EnglishThe Rozstriliane Vidrodzenniya ('Firing-squad Renaissance') symbolised Ukraine in the 20th century.
Rozstriliane Vidrodzenniya (exekutionsplutonernas renässans) symboliserade Ukraina under 1900-talet.
EnglishDo you realize you have just risk the lives at my squad and me?
Fattar du att du riskerat livet på mina mannar och mig?
EnglishWarren, you stay in, but I'll need Tex and Junior from your squad.
Warren, jag behöver Tex och Junior från din grupp.
EnglishArmed bandits, drug traffickers and death-squad leaders are exploiting the leadership vacuum.
Beväpnade förbrytare, knarklangare och ledare för dödspatruller utnyttjar det ledarskapsvakuum som har uppstått.
EnglishThen they recommended that they stay in a specific hotel which was known to be frequented by death-squad personnel.
De blev därefter rekommenderade att bo på ett bestämt hotell, som var ett välkänt mål för dödspatruller.
EnglishFiji will have a squad there as part of the World Cup.
EnglishYou ain't a firing squad, you piece of shit!
EnglishMaybe he's from the titty squad.
EnglishKenneth Frykler, Anders Johansson and Viktor Markkula are in the squad that faces the British team in Uppsala on Saturday, 6 april.
EnglishYou've got friends on the vice squad?
EnglishIn Greece, Mr President, I am guarded by the anti-terrorist squad because I am considered to be a target for Greek terrorists.
I Grekland, herr talman, skyddas jag av polisens antiterroriststyrka eftersom jag anses utgöra föremål för de grekiska terroristerna.
EnglishElias... you take your squad out.
EnglishHQ, HQ, this is Alpha Squad.
EnglishAlpha squad, sound off!
EnglishThis situation was dramatically worsened on 6 May last year when a Libyan court sentenced the Bulgarian nurses to death by firing squad.
Denna situation förvärrades dramatiskt den 6 maj förra året när en libysk domstol dömde de bulgariska sjuksköterskorna till döden genom arkebusering.

Liknande översättningar för "a-squad" på svenska

squad substantiv
a artikel
a bit
Swedish
a bit adverb
a fortiori adverb
Swedish
a piece of substantiv
Swedish
a whole bunch of adjektiv
Swedish
a piece of work adjektiv
Swedish