"a slap in the face" - Svensk översättning

EN

"a slap in the face" på svenska

volume_up
a slap in the face {substantiv} [talesätt]
EN

a slap in the face {substantiv} [talesätt]

volume_up
a slap in the face
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
Det här är ett slag i ansiktet på alla väljare och ett slag i ansiktet på EU:s trovärdighet.
Imposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Påtvingandet av sådana åsikter är ett slag i ansiktet för EU:s sammanhållning.
These were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
De var som ett slag i ansiktet på de arma själar som sitter fängslade på Kuba.

Användningsexempel för "a slap in the face" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
De var som ett slag i ansiktet på de arma själar som sitter fängslade på Kuba.
EnglishImposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Påtvingandet av sådana åsikter är ett slag i ansiktet för EU:s sammanhållning.
EnglishThis is a slap in the face for the applicant countries which the Green Group cannot accept.
Det är ett slag i ansiktet på ansökarländerna som Miljöpartiet inte kan acceptera.
EnglishIt is a slap in the face for all our young people who want to build a future for themselves.
Direktivet är ett slag i ansiktet på alla våra unga som vill bygga upp en framtid.
EnglishYou can glean from your own report of 2004 that you get a resounding slap in the face there.
Det framgår av er egen rapport från 2004 att ni får kraftfull kritik på den punkten.
EnglishIt will be a slap in the face for them if you were to regard them as 'over-compensated' .
För dem vore det som ett slag i ansiktet, om du i deras fall talar om överkompensation.
EnglishIt will be a slap in the face for them if you were to regard them as 'over-compensated '.
För dem vore det som ett slag i ansiktet, om du i deras fall talar om överkompensation.
EnglishThis is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Det är ett märkligt slag mot Europaparlamentet och Europeiska unionen.
EnglishThis is a huge slap in the face for those who do not believe in democracy.
Det är ett hårt slag i ansiktet på dem som inte tror på demokratin.
EnglishI experience this as a slap in the face of the Commission and Parliament.
Jag ser det som ett slag i ansiktet på kommissionen och parlamentet.
EnglishThey have just received a big slap in the face from the European Parliament.
De har just mottagit en allvarlig erinran från Europaparlamentet.
EnglishThe most recent decision by the ECOFIN Council is a slap in the face for European citizens.
Ekofinrådets senaste beslut är ett slag i ansiktet för EU-medborgarna.
EnglishThis is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
Det här är ett slag i ansiktet på alla väljare och ett slag i ansiktet på EU:s trovärdighet.
EnglishOne is in the letters page and is headed " Tobacco proposal would be a slap in the face for workers ".
Jag vill citera två korta artiklar från dagens Financial Times för de som inte läst dem.
EnglishOne is in the letters page and is headed "Tobacco proposal would be a slap in the face for workers".
En finns på insändarsidan och rubriken lyder: "Tobaksförslag slag i ansiktet för arbetare".
EnglishIt would be a slap in the face to a good friend of Europe if this summit does not go ahead in some shape or form.
Toppmötet mellan EU och Kanada är ett tillfälle att förnya dessa förbindelser.
EnglishOne-fifth of the EU25 selfishly broke away, and the enlarged Europe received yet another slap in the face.
En femtedel av EU-25 bröt sig själviskt loss, och det utvidgade Europa fick ännu ett slag i ansiktet.
EnglishSurely that is a slap in the face for those EU partners?
Det är väl ändå ett slag i ansiktet på dessa EU-länder?
EnglishIt is not only a violation of human rights, but also a slap in the face for the European Union.
Det är inte bara en kränkning av de mänskliga rättigheterna, utan också ett slag i ansiktet på Europeiska unionen.
EnglishSuch statements are a slap in the face for the hundreds of thousands of workers in financial difficulty.
Sådana uttalanden är ett slag i ansiktet på hundratusentals arbetare som befinner sig i ekonomiskt trångmål.