"a matter of time" - Svensk översättning

EN

"a matter of time" på svenska

EN

a matter of time {substantiv}

volume_up
a matter of time
I believe it is only a matter of time before talks begin.
Jag tror att det bara är en tidsfråga när förhandlingarna skall starta.
I put it to you, Mr President, that it was only a matter of time.
Jag säger er att det endast var en tidsfråga.
Entry into the euro zone by the other new EU Member States seems to be just a matter of time.
Det verkar mest vara en tidsfråga när de andra nya medlemsstaterna går med i eurosamarbetet.

Användningsexempel för "a matter of time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am sure it is only a matter of time before we see him in that role.
Jag är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan vi får se honom i denna roll.
EnglishHowever, there are many aspects of this matter which time does not permit us to discuss.
Men frågan har många aspekter, som vi inte har tid att diskutera.
EnglishEntry into the euro zone by the other new EU Member States seems to be just a matter of time.
Det verkar mest vara en tidsfråga när de andra nya medlemsstaterna går med i eurosamarbetet.
EnglishIt is probably only a matter of time before even nuclear weapons may be purchased on the open market.
Det är förmodligen endast en tidsfråga innan kärnvapen kan köpas på den öppna marknaden.
EnglishI am sure it is only a matter of time before we see him in that role.
De patienter som vill utnyttja denna möjlighet måste få veta om deras sjukdom uppfyller kriterierna.
EnglishI believe it is only a matter of time before talks begin.
Jag tror att det bara är en tidsfråga när förhandlingarna skall starta.
EnglishI put it to you, Mr President, that it was only a matter of time.
Herr talman! Jag säger er att det endast var en tidsfråga.
EnglishWe know that it is only a matter of time until they will also be looking for solidarity and crisis management.
Vi vet att det bara är en tidsfråga innan de också söker solidaritet och krishantering.
EnglishI'm afraid it's only the matter of time before the phantoms develop into immunity to our barriers.
Jag är rädd att det bara var en tidsfråga innan skuggvarelserna utvecklat immunitet mot våra barriärer.
EnglishIt is only a matter of time before the first reports on smuggling will start to roll in.
När får vi de första nyheterna om smuggling?
EnglishIt is simply a matter of time and of human negligence.
Det är bara en fråga om tid och mänsklig försumlighet.
EnglishIt is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side!
Det är nu bara en tidsfråga innan man i en sådan handling kommenderar britterna att införa högertrafik!
EnglishWe will discuss this matter another time, however.
Det skall vi emellertid tala om vid ett annat tillfälle.
EnglishIt is only a matter of time before this issue resurfaces to disturb the consciences again of the western world.
Det är bara en tidsfråga innan frågan på nytt kommer upp till ytan för att åter störa västvärldens samvete.
EnglishIt is only a matter of time before this issue resurfaces to disturb the consciences again of the western world.
Det har framkommit att en del av finansieringen bakom denna fasansfulla mordorgie kommer från Saudiarabien.
EnglishI have no doubt that an effectively functioning European Union employment market is still just a matter of time.
Jag hyser inga tvivel om att det bara är en tidsfråga innan vi får en verkligt fungerande arbetsmarknad i EU.
EnglishIt is only a matter of time before these countries also meet the necessary conditions in the Commission's roadmap.
Det är bara en tidsfråga innan även dessa länder uppfyller de nödvändiga villkoren i kommissionens färdplaner.
EnglishSubject matter: Mathematics Time and place: Monday, June 20th, 2011 at 15:00 D2214/15, Luleå University of Technology
Ämnesområde: Matematik/Mathematics Tid och plats: Måndag den 20 juni 2011 kl 15.00 D2214/15, Luleå tekniska universitet
EnglishIf nothing is done about it, it seems that it is only a matter of time before the situation boils over, with everything that entails.
Om ingenting görs mot detta verkar det bara vara en tidsfråga innan situationen kokar över, med allt vad det innebär.
EnglishHowever, I am sure it is only a matter of time before the US offer is improved and I look forward to that negotiation.
Jag är trots allt säker på att det endast är en tidsfråga innan USA:s erbjudande förbättras, och jag ser fram emot den förhandlingen.