"a matter of the police" - Svensk översättning

EN

"a matter of the police" på svenska

EN

a matter of the police {adjektiv}

volume_up
a matter of the police

Användningsexempel för "a matter of the police" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCounterfeiting in the illegal distribution chain is a matter for the police.
Varumärkesförfalskningar i den olagliga distributionskedjan är en fråga för polisen.
EnglishShould he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
Ska han eller hon anmäla saken till polisen eller säga upp kontraktet?
EnglishIf they were home-grown, then it is a matter for the police in China and we must support them.
Om de var av inhemskt ursprung är de ett ärende för den kinesiska polisen, och vi måste stödja dem.
EnglishCarriers should, of course, report the matter to the police or other appropriate authorities, who would then take the necessary steps.
Transportörer bör naturligtvis rapportera ärendet till polisen eller till ansvarig myndighet, som sedan skall vidta de nödvändiga åtgärderna.