"a matter of interpretation" - Svensk översättning

EN

"a matter of interpretation" på svenska

EN

a matter of interpretation {substantiv} [exempel]

volume_up
a matter of interpretation
That is surely a matter of interpretation and in this case also not entirely justified.
Det är säkerligen en tolkningsfråga, och i detta fall dessutom inte helt berättigat.
I say to Mrs Castellina that, again, it is a matter of interpretation as to what the Amsterdam Treaty says on this.
Jag vill säga Castellina att detta återigen är en tolkningsfråga om vad Amsterdamfördraget säger i frågan.
It will therefore be a matter of interpretation by ferry companies and others as to what their responsibilities are with regard to what they can sell, at what rate of tax, and where.
Därför kommer det att vara en tolkningsfråga för färjebolagen och andra vilket ansvar de har vad avser vad de kan sälja, till vilken skattesats och var.

Användningsexempel för "a matter of interpretation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is surely a matter of interpretation and in this case also not entirely justified.
Det är säkerligen en tolkningsfråga, och i detta fall dessutom inte helt berättigat.
EnglishI say to Mrs Castellina that, again, it is a matter of interpretation as to what the Amsterdam Treaty says on this.
Jag vill säga Castellina att detta återigen är en tolkningsfråga om vad Amsterdamfördraget säger i frågan.
EnglishIt will therefore be a matter of interpretation by ferry companies and others as to what their responsibilities are with regard to what they can sell, at what rate of tax, and where.
Därför kommer det att vara en tolkningsfråga för färjebolagen och andra vilket ansvar de har vad avser vad de kan sälja, till vilken skattesats och var.