EN

a long way {adverb}

volume_up
Many countries are doing that at the moment, but there is still a long way to go.
Många länder gör det för närvarande, men det är fortfarande en lång väg kvar.
According to the Progress Report for 2009, Turkey still has a long way to go.
Enligt framstegsrapporten för 2009 har Turkiet fortfarande en lång väg kvar att gå.
As far as this issue is concerned, there is therefore a long way to go.
Vad denna fråga beträffar har vi därför fortfarande en lång väg att gå.

Användningsexempel för "a long way" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
EnglishI believe that this action is effective, but that there is still a long way to go.
Jag menar att denna åtgärd är effektiv, men att vi fortfarande har lång väg kvar.
EnglishObviously, in the short term, Turkey is a long way from fulfilling this criterion.
Turkiet kommer givetvis inte att uppfylla detta kriterium inom överskådlig tid.
EnglishYes, it is too slow in many ways, but actually we have come quite a long way.
Ja, det går för långsamt på många sätt, men vi har faktiskt kommit ganska långt.
EnglishWe have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.
Vi har kommit en ganska lång väg i våra EU-institutioner när det gäller öppenhet.
EnglishWe are a long way from achieving our objective of reconciling work and family life.
Vi är långt ifrån att uppnå vårt mål om förenligheten mellan arbete och familj.
EnglishMany countries are doing that at the moment, but there is still a long way to go.
Många länder gör det för närvarande, men det är fortfarande en lång väg kvar.
EnglishHowever, the EU is still a long way from having a coherent civil foreign policy.
Men vi är fortfarande långt från en konsekvent civil utrikespolitik inom EU.
EnglishAs regards railways, however, ladies and gentlemen, we have come a long way.
När det gäller järnvägarna har vi emellertid kommit långt, mina damer och herrar.
EnglishSome might say: surely Vietnam is a very long way away from the European Union.
Många skulle hävda att Vietnam ju ändå ligger väldigt långt från Europeiska unionen.
EnglishIt is precisely in this respect that I think that the EU still has a long way to go.
Det är just i detta avseende som jag tror att EU fortfarande har lång väg att gå.
EnglishThey are very important for employment in those regions that are a long way away.
De betyder mycket för sysselsättningen i de regioner som ligger långt borta.
EnglishAnd then we look for cheap services, and for that, too, you have to go a long way.
Sedan söker vi efter billiga tjänster, och även för det måste man resa långt.
EnglishAccording to the Progress Report for 2009, Turkey still has a long way to go.
Enligt framstegsrapporten för 2009 har Turkiet fortfarande en lång väg kvar att gå.
EnglishWe still have a long way to go before a legislative process is put in train.
Vi har fortfarande en lång väg att gå innan en lagstiftningsprocess är i gång.
EnglishStanding here responding to this debate tonight, that end looks a long way off.
När jag står här och besvarar era frågor i kväll förefaller det målet mycket avlägset.
EnglishIn the case of Albania, there is still a long way to go, as this report makes clear.
I Albaniens fall återstår ännu mycket att göra, vilket framgår av detta betänkande.
EnglishWe need a better financial regulation and there is a long way still to go.
Vi behöver en bättre budgetförordning och har fortfarande lång väg kvar att gå.
EnglishWe are still a very long way away from a true, global sustainable development strategy.
Vi är fortfarande långt ifrån en verklig, global strategi om hållbar utveckling.
EnglishThis is progress in the right direction, even though there is still a long way to go.
Dessa framsteg går i rätt riktning även om vi fortfarande har lång väg att gå.

Liknande översättningar för "a long way" på svenska

a artikel
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish