"a long time ago" - Svensk översättning

EN

"a long time ago" på svenska

EN

a long time ago {adverb}

volume_up
a long time ago
That is a long time ago in historical terms, and therefore we have to make an effort.
Historiskt sett är det länge sedan, och därför är vi tvungna att anstränga oss.
We should have put an end to these obvious discrepancies a long time ago.
Vi borde ha satt stopp för dessa uppenbara skiljaktigheter för länge sedan.
In some Member States, the changes in question were made a long time ago.
I ett antal medlemsstater har de aktuella ändringarna redan genomförts för länge sedan.

Användningsexempel för "a long time ago" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De åtgärder och förslag som presenteras borde ha kommit för länge, länge sedan.
EnglishAnd this is a long time ago: you were allowed to do things then you can't do today.
Och det här var länge sedan. ~~~ Man kunde göra saker då man inte kan göra idag.
EnglishThis is clearly shown by the fact that many countries solved them a long time ago.
Det framgår tydligt av det faktum att många länder har löst dem för länge sen.
EnglishThat is a long time ago in historical terms, and therefore we have to make an effort.
Historiskt sett är det länge sedan, och därför är vi tvungna att anstränga oss.
EnglishIf this involved other products, we would have banned them a long time ago.
Om det skulle gälla andra produkter så skulle vi ha förbjudit dem för länge sedan.
EnglishA long time ago I used to listen to your speeches, and now you listen to mine.
För länge sedan brukade jag lyssna till era tal, och nu är det ni som lyssnar till mitt.
English- (FR) The problem under discussion this morning was first identified a long time ago.
. (FR) Det problem vi behandlar denna förmiddag är sedan länge identifierat.
EnglishThe problem under discussion this morning was first identified a long time ago.
Det problem vi behandlar denna förmiddag är sedan länge identifierat.
EnglishWe should have put an end to these obvious discrepancies a long time ago.
Vi borde ha satt stopp för dessa uppenbara skiljaktigheter för länge sedan.
EnglishIf the Member States had wished to do that, they could have done it a long time ago.
Om medlemsländerna hade velat göra detta, så vore det sedan länge gjort.
EnglishMy group is going to continue fighting the battle we began a long time ago.
Min grupp kommer att fortsätta den strid som vi inledde för länge sedan.
EnglishIn some Member States, the changes in question were made a long time ago.
I ett antal medlemsstater har de aktuella ändringarna redan genomförts för länge sedan.
EnglishWe should have done so a long time ago, but we have finally got round to it today.
Vi borde ha gjort det för länge sedan, men det är i dag vi gör det.
EnglishA long time ago, back in the early 1900s, museums were out looking for dinosaurs.
För länge sedan, tillbaka i början på 1900-talet, var museerna ute och letade efter dinosaurier.
EnglishThe interim agreement with Georgia was signed a long time ago and nothing has happened.
Interimsavtalet med Georgien är undertecknat sedan längre, och det har inte hänt någonting.
EnglishThe catalogue of initiatives he mentions should have been embarked upon a long, long time ago.
Den katalog som du nämner skulle man ha börjat med för länge, länge sedan.
EnglishIt is therefore not fair to claim that the Mexicans accepted the agreement a long time ago.
Det är alltså inte rättvist att påstå att mexikanarna röstade för avtalet för länge sedan.
EnglishFor many people war was a very long time ago and they take peace for granted.
För många människor är kriget något som skedde för mycket länge sedan, och de tar freden för given.
EnglishI am also grateful to the Commission for starting on the preliminary work a long time ago.
Jag är också tacksam för att kommissionen satte i gång det preliminära arbetet för länge sedan.
English“Values we thought we had given up a long time ago have survived and are appearing again.
Värderingar som vi trodde vi hade gjort upp med för länge sedan har överlevt och dyker upp igen.