"a little bit" - Svensk översättning

EN

"a little bit" på svenska

SV
EN

a little bit {adverb}

volume_up
a little bit (även: a little, somewhat, kind of, something, a bit)
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Det ger oss en lite del av Justin Bieber och en liten del av Afghanistan.
I was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Jag ville tala lite om forskning, och lite om köket.
And then you notice something quite a little bit odd about the eyes and the mouth.
Och sedan noterar du någonting som är aningen lite udda med ögonen och munnen.

Användningsexempel för "a little bit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Å andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Den här restaurangen ser ut lite som Acorn House -- samma bord, samma stolar.
EnglishThis is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.
Det är det vi diskuterar i dag; att försöka få saker och ting att fungera bättre.
EnglishAnd then you notice something quite a little bit odd about the eyes and the mouth.
Och sedan noterar du någonting som är aningen lite udda med ögonen och munnen.
EnglishI also think that we should be a little bit better at marketing consumer protection.
Jag tycker också att vi borde vara lite bättre på att marknadsföra konsumentskydd.
EnglishI want to speak a little bit on what I would like to see in the budget for the future.
Jag vill säga några ord om hur jag skulle vilja att budgeten såg ut i framtiden.
EnglishFor that, you need officials who have a little bit more time to go there.
Tjänstemän som inte har lika mycket att göra som jag har kanske tid att åka dit.
English(Applause) I want to talk to you a little bit about user-generated content.
(Applåder) Jag tänkte prata med er litegrann om användargenererat innehåll.
EnglishIf that is the case, we have not progressed one little bit since pagan times.
Om det skall vara så har vi inte kommit någonvart sedan solkungarnas tid.
EnglishAnd everyone here is unfortunately carrying that habitual perception, a little bit, right?
Och alla bär olyckligtvis den vanemässiga uppfattningen, lite grand, eller hur?
English(Laughter) I have to do something now, which seems a little bit strange for a magician.
(Skratt) Nu måste jag göra något, som kan verka lite konsigt för en magiker.
EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Den har lett till goda resultat. Men det kan alltid bli ännu lite mer.
EnglishWe are asking a little bit too much in this report by asking for a regulation.
Vi ber om litet för mycket i betänkande, genom att be om en förordning.
EnglishI am a little bit surprised that this is very rarely mentioned by Parliament.
Jag är en smula förvånad över att det så sällan omnämns av parlamentet.
EnglishIndia, starting a little bit later, but in 1990, begetting tremendous growth.
Indien, först lite senare, men från 1990 har det haft otrolig tillväxt.
EnglishIn order to exert a little bit of pressure, I think that we should approve this action plan.
För att utöva lite tryck tror jag att vi också måste besluta om handlingsplanen.
EnglishThis means that we have done away with another little bit of bureaucracy.
Detta innebär att vi har gjort oss av med ännu ett litet stycke byråkrati.
EnglishThat is the reputation we have, and perhaps you have too a little bit, Mr President.
Sådant är vårt rykte, och delvis kanske också ert, herr rådsordförande.
EnglishIt gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Det ger oss en lite del av Justin Bieber och en liten del av Afghanistan.
English- I gave Ms in't Veld a little bit of extra time because she has 400 followers on Twitter.
- Jag gav Sophia in't Veld lite extra tid eftersom hon har 400 anhängare på Twitter.

Liknande översättningar för "a little bit" på svenska

bit substantiv
a artikel
little adjektiv