"A-levels" - Svensk översättning

EN

"A-levels" på svenska

volume_up
A-levels {substantiv}
volume_up
A-level {substantiv}
EN

A-levels {substantiv}

volume_up
1. utbildning, brittisk engelska
A-levels

Användningsexempel för "A-levels" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishHealthcare requires effective political support in all areas and at all levels.
Vården kräver ett effektivt politiskt stöd inom alla områden och på alla nivåer.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishPortugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
Portugal är ett av de åtta länder som har de högsta nivåerna av barnfattigdom.
EnglishWe can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
Vi kan inte längre klara av dessa problem på nationell eller ens regional nivå.
English. - (SK) Levels of consumer protection vary between the Member States.
skriftlig. - (SK) Nivån på konsumentskyddet skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.
EnglishDue to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Den låga nivån tenderar därför att koncentrera sådana miljögifter som nitrater.
EnglishThere are still considerable shortcomings, both at community and national levels.
Det finns fortfarande grava brister både på gemenskapsnivå och på nationell nivå.
EnglishThe European level must be reinforced, but without weakening the other levels.
Den europeiska nivån måste förstärkas, men utan att de andra nivåerna försvagas.
EnglishOur common goal is to restore complete consumer confidence and levels of safety.
Vårt gemensamma mål är att återställa konsumenternas fulla förtroende och säkerhet.
EnglishAt present the underlying problems appear to exist on two levels at the same time.
För närvarande verkar de bakomliggande problemen existera samtidigt på två nivåer.
EnglishWe are holding meetings at all levels and our missions are very often to Greece.
Vi håller möten på alla nivåer och våra tjänsteresor går ofta till Grekland.
EnglishWe cannot compete with their goods without reducing our wage rates to their levels.
Vi kan inte konkurrera med deras varor utan att sänka våra löner till deras nivå.
EnglishConsumer policy should be based on guaranteeing high levels of consumer protection.
Konsumentpolitiken bör grunda sig på att säkra en hög nivå på konsumentskyddet.
EnglishClearly, our present and future environmental problems must be solved at all levels.
Det är klart att vår tids och framtidens miljöfrågor måste lösas på alla nivåer.
EnglishThere are no safe ozone levels, despite what the World Health Organisation claims.
Det finns inga säkra värden för ozon, vad Världshälsoorganisationen än påstår.
EnglishSpain and Portugal have got themselves up to the same levels as other Member States.
Spanien och Portugal har rest sig upp till samma nivåer som andra medlemsländer.
EnglishUnemployment levels should be used to determine eligibility for structural fund aid.
Arbetslöshet bör användas för att bedöma om man har rätt till strukturfondsstöd.
EnglishTo address it, it is necessary to combine interventions at different levels.
För att ta itu med den är det nödvändigt att kombinera åtgärder på olika nivåer.
EnglishWe believe that salary levels too cause offence, since the new levels are very high.
Även lönenivåerna anser vi väcker anstöt, då de nya nivåerna ligger mycket högt.

Liknande översättningar för "A-levels" på svenska

levels substantiv
Swedish
a artikel
a bit
Swedish
a bit adverb
a fortiori adverb
a piece of substantiv
Swedish
a whole bunch of adjektiv
a piece of work adjektiv
Swedish
a little adverb
Swedish