"a leap of faith" - Svensk översättning

EN

"a leap of faith" på svenska

EN

a leap of faith [exempel]

volume_up
a leap of faith

Användningsexempel för "a leap of faith" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission is relying on endogenous growth and it is a leap of faith which I fear many European citizens will not make.
Kommissionen litar på inhemsk tillväxt och det är ett hoppfullt språng som jag är rädd för att många europeiska medborgare inte kommer att ta.
EnglishKind of a great leap of faith.
EnglishWe have also seen some of the bitterest enemies in the world take a leap of faith that led to peace in Northern Ireland – to the great relief of all of us.
Vi har också sett några av de bittraste fienderna i världen ta ett steg ut i det okända som ledde till fred på Nordirland – till allas vår lättnad.
EnglishIt was a resounding vote of no confidence on the government in office, and a heartfelt demand for real progress, improvement and change: a leap of faith.
Det var en dundrande misstroendeförklaring för den sittande regeringen och ett djupt känt krav på verkliga framsteg, förbättringar och förändring: ett språng ut i det okända.
EnglishSome of those who took that leap of faith in earlier times were not rewarded for their courage and now find themselves more on the periphery than holding the middle ground.
Några av dem som tog detta förtroendesprång tidigare belönades inte för sitt mod utan märker nu att de snarare befinner sig i periferin än i händelsernas centrum.