"a great many" - Svensk översättning

EN

"a great many" på svenska

EN

a great many [exempel]

volume_up
A great many decisions are made during these meetings of rather doubtful status.
Det fattas en hel del beslut under dessa möten med litet tveksam status.
However, we Liberals are also sorry to see that it is deficient in a great many ways.
Den innehåller dock också en hel del brister som vi liberaler beklagar.
It does not meet all expectations, but it does meet a great many of them.
Det uppfyller inte alla förväntningar, men ändå en hel del av dem.

Användningsexempel för "a great many" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs we all know, preventing this requires a combination of a great many measures.
Att förhindra detta kräver som vi alla vet en kombination av många olika åtgärder.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Jag vet att det finns många som lyssnar på vad Europaparlamentet har att säga.
EnglishFor example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
Väldigt många har till exempel frågat varför det här är en angelägenhet för EU.
EnglishThis means that there are doubts hanging over a very great many of the figures.
Detta gör att det faller en skugga av tvivel över väldigt många av siffrorna.
EnglishWhy is Ireland performing better than a great many of the larger Member States?
Varför? Varför utvecklas Irland bättre än något av de större medlemsländerna?
EnglishFour amendments have been tabled for the part-session, which is not a great many.
Fyra ändringsförslag har lämnats in till sammanträdesperioden - det är inte mycket.
EnglishI regard this as a very important report and there are a great many amendments.
Jag betraktar detta som ett mycket viktigt betänkande, och det finns många ändringar.
EnglishYou have tabled the questions, a great many questions and the right ones, in my view.
Ni har presenterat frågorna, många frågor och enligt min mening även rätt frågor.
EnglishThere were not a great many surprises in it and, to some extent, I welcome that.
Det fanns inte så många överraskningar i den och jag välkomnar detta till en viss grad.
EnglishEurope and the world have held a great many debates, but acts are not enough.
EU och världen har genomfört många debatter, men det räcker inte med beslut.
EnglishThis is the reasoning behind a great many of the amendments to this report.
Detta är resonemanget bakom många av ändringsförslagen till detta betänkande.
EnglishThis system caused a great many problems when it started to be applied in Germany.
Det här systemet orsakade en mängd olika problem när det började tillämpas i Tyskland.
EnglishA great many decisions are made during these meetings of rather doubtful status.
Det fattas en hel del beslut under dessa möten med litet tveksam status.
EnglishMost of them are mothers with children, and a great many are unaccompanied children.
De flesta av dessa är mödrar med barn och ett stort antal är barn som kommer ensamma.
EnglishThere are a great many people who are scandalously exploited in our different countries.
Det finns många människor som utnyttjas på ett skandalöst sätt i våra olika länder.
EnglishA great many hopes were pinned upon the Kyrgyz Constitution when it was adopted in 1993.
Många satte sitt hopp till den kirgiziska konstitutionen när den antogs 1993.
EnglishDebates on these areas have been held in this Parliament for a great many years.
Diskussioner på dessa områden har under flera år förts i parlamentet.
EnglishThose who commit acts of sexual violence break a great many rules and codes of behaviour.
De som begår sexuella våldshandlingar bryter mot många regler och uppförandekoder.
EnglishUnfortunately, the assessment of Chad also applies to a great many other regimes in Africa.
Dessvärre gäller analysen av Tchad även för ett flertal andra regimer i Afrika.
EnglishAlthough some of these changes have been positive, a great many have been negative.
Även om en del av dessa förändringar har varit positiva har väldigt många varit negativa.

Liknande översättningar för "a great many" på svenska

many pronomen
many adjektiv
Swedish
a artikel
great adjektiv