"a good deal" - Svensk översättning

EN

"a good deal" på svenska

EN

a good deal {adverb}

volume_up
a good deal
That is not the issue here: the Union already has a good deal of competence.
Det är inte det som det handlar om här: unionen har redan en hel del befogenheter.
Europe has in fact had a good deal of involvement in the region we are discussing.
Europa har faktiskt haft en hel del inflytande i den region vi diskuterar.
Conditions and climatic factors vary a good deal between the Member States and regions.
Villkor och klimatfaktorer varierar en hel del mellan medlemsstaterna och regionerna.

Användningsexempel för "a good deal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA good deal of trafficking goes on in consulates because so few visas are issued.
Den knappa tillgången på viseringar orsakar en stor illegal handel vid konsulaten.
EnglishFinally, a good deal has been said about cooperation in the field of universities.
Slutligen, herr talman, har mycket sagts om samarbete inom universitetsområdet.
EnglishThat is not the issue here: the Union already has a good deal of competence.
Det är inte det som det handlar om här: unionen har redan en hel del befogenheter.
EnglishThere was a good deal of cynicism about this strategy, but it appears to work.
Många cyniska kommentarer har fällts över den strategin, men den verkar ändå fungera.
EnglishEurope has in fact had a good deal of involvement in the region we are discussing.
Europa har faktiskt haft en hel del inflytande i den region vi diskuterar.
EnglishMr President, there is a good deal to welcome in Mr Barros Moura's report.
Herr ordförande! Det finns mycket att välkomna i betänkandet av Barros Moura.
EnglishAnd today, therefore, I have learned a good deal more about the medical qualities of hops.
Så har jag i dag åter fått höra en hel del mer om humlens medicinska egenskaper.
EnglishConditions and climatic factors vary a good deal between the Member States and regions.
Villkor och klimatfaktorer varierar en hel del mellan medlemsstaterna och regionerna.
EnglishA good deal has changed in Europe since the first directive in this area.
Mycket har förändrats i Europa sedan det första direktivet på detta område.
EnglishOther EU institutions and national parliaments could learn a good deal from that.
Det kunde andra EU-institutioner och nationella parlament och regeringar lära sig mycket av.
EnglishWe have a good deal in common, and together we could obtain more for each other in the world.
Vi har mycket gemensamt, och tillsammans kan vi vinna mer för varandra i världen.
EnglishYou also mentioned intellectual property rights, but there is a good deal more to it than that.
Ni nämnde även immateriella rättigheter, men detta handlar om mycket mer än det.
EnglishAlthough our great European dream is not complete, we have made a good deal of progress.
Även om vår stora europeiska dröm inte är fullständig har vi gjort en hel del framsteg.
EnglishThe position of young women is already a good deal stronger now than it was 10 or 20 years ago.
De unga kvinnornas ställning är i dag redan klart starkare än för 10-20 år sedan.
EnglishA triumph of bureaucrats over experts from the sectors is not a good deal.
Byråkraternas triumf över sektorexperterna är inte en bra uppgörelse.
EnglishI have a good deal of difficulty, however, with the report by Mr Bontempi.
Jag har dock litet svårigheter med betänkandet av kollega Bontempi.
EnglishThis kind of flexibility would have saved our public purses a good deal of unnecessary expense.
En sådan flexibilitet skulle ha besparat skattebetalarna en hel del onödiga utgifter.
EnglishWe recognise that a good deal has been negotiated by the Commission.
Vi erkänner att kommissionen har uppnått en hel del i förhandlingarna.
EnglishNevertheless, there is certainly a good deal to be said for these programmes.
Trots det talar säkerligen mycket till dessa programs fördel.
EnglishThe acute financial problems faced by Greece are receiving a good deal of attention.
Greklands akuta finansiella problem får mycket uppmärksamhet.

Synonymer (engelska) till "a good deal":

a good deal

Liknande översättningar för "a good deal" på svenska

a artikel
deal substantiv
good adjektiv
Swedish