"a good day" - Svensk översättning

EN

"a good day" på svenska

volume_up
a good day {substantiv}
EN

a good day {substantiv}

volume_up
a good day
Today's result was a good day for the European Union and a good day for democracy.
Dagens resultat var en bra dag för EU och en bra dag för demokratin.
Today is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
Mr Harbour, our shadow rapporteur, described this as a good day for European citizens.
Vår skuggföredragande Malcolm Harbour beskrev detta som en bra dag för EU-medborgarna.

Användningsexempel för "a good day" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
EnglishNonetheless, this is a good day for Europe because it brings us more transparency.
Icke desto mindre är detta en bra dag för EU eftersom vi får mer insyn och öppenhet.
EnglishMr Harbour, our shadow rapporteur, described this as a good day for European citizens.
Vår skuggföredragande Malcolm Harbour beskrev detta som en bra dag för EU-medborgarna.
EnglishToday is a good day for the European Union's climate and environmental policy.
I dag är en bra dag för Europeiska unionens klimat- och miljöpolitik.
EnglishToday's result was a good day for the European Union and a good day for democracy.
Dagens resultat var en bra dag för EU och en bra dag för demokratin.
EnglishColleagues, today has been a good day for parliamentary democracy in the European Parliament.
Det har varit en bra dag i dag för den parlamentariska demokratin i Europaparlamentet.
EnglishWhenever Parliament manages to deliver legislation like this, it is doing a good day's work.
När parlamentet lyckas genomföra sådan här lagstiftning har man uträttat ett gott dagsverke.
EnglishI think today is a good day for a subject that is not exactly fun: death and inheritance.
Jag anser att denna dag lämpar sig väl för ett ämne som inte är särskilt trevligt: död och arv.
EnglishI think at the end of the day that it is a good day's work and the best we could have done.
Jag anser att vi när allt kommer omkring har gjort ett bra jobb och vi har gjort så gott vi kan.
EnglishThis is not a good day for this Parliament because it has chosen talk instead of action.
Detta är inte en bra dag för parlamentet, eftersom det har valt att prata i stället för att handla.
EnglishToday, I believe, is a good day to acknowledge this.
I dag tycker jag är ett mycket bra tillfälle att uttrycka vår erkänsla för detta.
EnglishColleagues, today has been a good day for parliamentary democracy in the European Parliament.
Kolleger! Det har varit en bra dag i dag för den parlamentariska demokratin i Europaparlamentet.
EnglishI think that it is a good day for the patients of Europe.
Jag anser att detta är en bra dag för patienter i Europeiska unionen.
EnglishIt is a good day, not only for the Polish plumber, but also for European consumers and enterprises.
Det är en bra dag, inte bara för den polske rörmokaren, utan också för EU:s konsumenter och företag.
EnglishThis is a good day for the building of a 'Europe for health'.
Detta är en bra dag för skapandet av ett ”Europa för hälsa”.
EnglishBy no means, but it was a good day for democracy in Europe.
Inte alls. Men detta var en bra dag för europeisk demokrati.
EnglishIt has been a good day for Europe with this vote today.
Det har varit en bra dag för Europa med denna omröstning i dag.
EnglishMr President, today is a good day for the European Union.
(EN) Herr talman! Idag är en bra dag för Europeiska unionen.
EnglishIt will be a good day for Parliament if we can do this as well as for the animals under consideration.
Kan vi göra det så kommer det att vara en bra dag både för parlamentet och för de djur som det handlar om.
EnglishAs Mrs Niebler said, this is a good day for Europe.
Som Angelika Niebler sa, detta är en bra dag för Europa.

Liknande översättningar för "a good day" på svenska

day substantiv
a artikel
good adjektiv