"a few days ago" - Svensk översättning

EN

"a few days ago" på svenska

EN

a few days ago {adverb}

volume_up
a few days ago
The Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Gomakonferensen om fred, säkerhet och utveckling inleddes för några dagar sedan.
   – Mrs Zorba, the Foreign Minister of Turkey was in Brussels a few days ago.
. – Fru Zorba, Turkiets utrikesminister var i Bryssel för några dagar sedan.
President Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
President Putin meddelade den ryska regeringens avgång för några dagar sedan.

Användningsexempel för "a few days ago" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Gomakonferensen om fred, säkerhet och utveckling inleddes för några dagar sedan.
EnglishAs regards the central Mediterranean, Libya had a visit from us a few days ago.
När det gäller centrala Medelhavet fick Libyen besök av oss för några dagar sedan.
English   – Mrs Zorba, the Foreign Minister of Turkey was in Brussels a few days ago.
   . – Fru Zorba, Turkiets utrikesminister var i Bryssel för några dagar sedan.
EnglishPresident Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
President Putin meddelade den ryska regeringens avgång för några dagar sedan.
EnglishA few days ago we voted almost unanimously in favour of a resolution on Burma.
För några dagar sedan röstade vi nästan enhälligt för en resolution om Burma.
EnglishA few days ago, a French vessel, the An Oriant, based in Brittany, was shipwrecked.
För några dagar sedan förliste ett franskt fartyg An Oriant, hemmahörande i Bretagne.
EnglishA few days ago, the European Council took a positive decision to this effect in Nice.
Europeiska rådet fattade ett positivt beslut om detta i Nice för några dagar sedan.
EnglishAre these not the people whom Mr Robertson was calling criminals just a few days ago?
Är det inte dessa som Robertson tills för några få dagar sedan kallade brottslingar?
EnglishMy last question: 600 people died on the Libyan coast a few days ago.
Min sista fråga: För några dagar sedan dog 600 människor vid den libyska kusten.
EnglishIt was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
Sedan godkändes majsen igen 2008, men blev förbjuden för några dagar sedan.
EnglishWe discussed the Charter of Fundamental Rights here in the House a few days ago.
För bara några dagar sedan diskuterade vi här de grundläggande rättigheterna i författningen.
EnglishWe last exchanged words in the same general direction in Washington a few days ago.
Vi utbytte åsikter i frågan senast i Washington för några dagar sedan.
EnglishA few days ago, I had a visit from the lawyer acting for the industrialist Mr Khodorkovsky.
För några dagar sedan besöktes jag av affärsmannen Michail Chodorkovskijs advokat.
EnglishA few days ago Bulgaria was facing an extremely serious energy crisis.
För ett par dagar sedan stod Bulgarien inför en mycket allvarlig energikris.
EnglishLet us think back to what Prime Minister Erdogan said a few days ago.
Låt oss tänka tillbaka på vad premiärminister Erdogan sade för ett par dagar sedan.
EnglishThat is the real cause of the deaths off the coast of Libya a few days ago.
Detta är den verkliga orsaken till dödsfallen utanför Libyens kust för några dagar sedan.
EnglishMadam President, a few days ago, during the summer, I went on holiday to Estonia.
Fru talman! För ett par dagar sedan var jag på semester i Estland.
EnglishThat is already happening in large countries like China: it was in the news a few days ago.
Detta sker redan i stora länder som Kina: det var på nyheterna för några dagar sedan.
EnglishA few days ago we commemorated the destruction of Nagyenyed (Aiud).
För några dagar sedan hedrade vi minnet av ödeläggelsen av Nagyenyed (Aiud).
EnglishA few days ago, the euro was introduced; frontiers are disappearing.
Den inre marknaden står inför sin fullbordan. Euron införde vi för några dagar sedan.