"a far cry from" - Svensk översättning

EN

"a far cry from" på svenska

volume_up
a far cry from {substantiv} [talesätt]
EN

a far cry from {substantiv} [talesätt]

volume_up
a far cry from
That is such a far cry from the Common Market which the United Kingdom joined in 1973.
Detta är väldigt långt ifrån den inre marknad som Storbritannien gick med i 1973.
It is a far cry from the protection of man and the environment that we Socialists hold dear.
Det är långt ifrån det skydd av människor och miljö som vi socialister hyllar.
Some have been issued since, but it is a far cry from what was requested.
Några har utfärdats sedan dess, men det är långt ifrån vad som begärdes.

Användningsexempel för "a far cry from" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is such a far cry from the Common Market which the United Kingdom joined in 1973.
Detta är väldigt långt ifrån den inre marknad som Storbritannien gick med i 1973.
EnglishIt is a far cry from the protection of man and the environment that we Socialists hold dear.
Det är långt ifrån det skydd av människor och miljö som vi socialister hyllar.
EnglishSome have been issued since, but it is a far cry from what was requested.
Några har utfärdats sedan dess, men det är långt ifrån vad som begärdes.
EnglishThe dispute is in any case a far cry from the bilateral commercial battles of the past.
Tvisten är hur som helst långt ifrån de bilaterala kommersiella striderna från det förgångna.
EnglishA model which is even a far cry from the principle of ensuring that everyone is given the same start in life.
En modell som också ligger långt ifrån principen om lika möjligheter för alla.
EnglishIt is all a far cry from the spirit of the single market when the centre right ran Europe.
Det är långt ifrån den anda som rådde på den inre marknaden när mittpartierna och högern styrde Europa.
EnglishIt is a far cry from the protection of man and the environment that we Socialists hold dear.
Det är därför självklart att vapenembargot bör förstärkas.
EnglishBut this is a far cry from what actually happens.
Men verkligheten ser långt ifrån ut på det sättet.
EnglishThese ratings, which are a far cry from reality, clearly hinder countries in recovering from the crisis.
Dessa kreditbetyg, som ligger långt från verkligheten, hindrar utan tvekan länder från att återhämta sig från krisen.
EnglishThis is a far cry from the public perception.
Detta är långt ifrån den allmänna uppfattningen.
EnglishJabra generated revenue of over DKK 2 billion, a far cry from the DKK 100 million revenue the company had in 1987.
Jabra genererade intäkter på över 2 miljarder DKK, långt ifrån de 100 miljoner DKK i intäkter företaget hade1987.
EnglishIt is unfortunate that Turkey's behaviour both nationally and internationally is a far cry from that of stable Europe.
Det är beklagligt att Turkiets uppträdande, såväl inrikes som utrikes, ligger långt ifrån den europeiska normen.
EnglishIt is unfortunate that Turkey' s behaviour both nationally and internationally is a far cry from that of stable Europe.
Det är beklagligt att Turkiets uppträdande, såväl inrikes som utrikes, ligger långt ifrån den europeiska normen.
EnglishA major shortcoming of several National Action Plans is that they are a far cry from their governments' policies.
En stor brist i flera nationella handlingsplaner är att de ligger ljusår ifrån respektive regeringars politiska beslut.
EnglishThe prospects and expectations of Lisbon are, unfortunately, a far cry from the situation on the ground in Europe.
Framtidsperspektiven och förväntningarna i Lissabonstrategin befinner sig tyvärr mycket långt från dagens verklighet i Europa.
English(EL) The prospects and expectations of Lisbon are, unfortunately, a far cry from the situation on the ground in Europe.
Framtidsperspektiven och förväntningarna i Lissabonstrategin befinner sig tyvärr mycket långt från dagens verklighet i Europa.
EnglishOur present railway system is a far cry from what we desperately need in Europe, namely an efficient system which is also an acceptable system.
Våra järnvägar är inte det som det finns ett stort behov av i Europa i dag, nämligen ett effektivt system som även accepteras.
EnglishWe are a far cry from that.
EnglishI know it is a far cry from calls to revive the peace process, but maybe in the short term we can only hope for small steps in the right direction.
Jag vet att detta är långt ifrån kraven på att återuppta fredsprocessen, men på kort sikt kanske vi bara kan hoppas på små steg i rätt riktning.
EnglishThis is a far cry from a scientific endorsement of increasing European fishing of octopus even if certain other fleets have reduced their effort.
Det här är långt ifrån ett vetenskapligt godkännande av att öka det europeiska fisket efter bläckfisk, även om vissa andra flottor har minskat sina ansträngningar.