"a drop in the ocean" - Svensk översättning

EN

"a drop in the ocean" på svenska

EN

a drop in the ocean [talesätt]

volume_up
a drop in the ocean
Compared to the legislative machinery as a whole, it is only a drop in the ocean.
Mot bakgrund av den totala produktionen av lagar är det bara en droppe i havet.
The 50 000 tickets that you mentioned, Commissioner, these are a drop in the ocean.
Men de 50 000 platser som ni aviserar, herr kommissionär, det är en droppe i havet.
A drop in the ocean, I might say, in comparison with Europe's structural policies.
En droppe i havet - skulle jag säga - jämfört med Europas strukturpolitik.

Användningsexempel för "a drop in the ocean" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCompared to the legislative machinery as a whole, it is only a drop in the ocean.
Mot bakgrund av den totala produktionen av lagar är det bara en droppe i havet.
EnglishThe proposal deserves our support, but it is only a drop in an ocean of needs.
Förslaget förtjänar vårt stöd, men det är bara en droppe i ett hav av behov.
EnglishThe 50 000 tickets that you mentioned, Commissioner, these are a drop in the ocean.
Men de 50 000 platser som ni aviserar, herr kommissionär, det är en droppe i havet.
EnglishA drop in the ocean, I might say, in comparison with Europe's structural policies.
En droppe i havet - skulle jag säga - jämfört med Europas strukturpolitik.
EnglishThe 60 million US dollars contributed by donors in the USA is just a drop in the ocean.
Bidraget på 60 miljoner US-dollar från givare i USA är bara en droppe i havet.
EnglishA drop in the ocean, I might say, in comparison with Europe' s structural policies.
En droppe i havet - skulle jag säga - jämfört med Europas strukturpolitik.
EnglishOtherwise that is also just a drop in the ocean and it will only have a secondary effect.
Annars är detta också ett slag i luften, och det uppstår enbart sidoeffekter.
EnglishWe are already doing this, though our efforts are a mere drop in the ocean.
Vi gör framsteg, även om vi vet att dessa framsteg är mycket begränsade.
EnglishThe EUR 280 million that many have spoken about is just a drop in the ocean.
De 280 miljoner euro som många har talat om är bara en droppe i havet.
EnglishSupporting the elections is a very good thing, but it is just a drop in the ocean.
Att stödja valet är mycket bra, men det är bara en droppe i havet.
EnglishEven that compromise is no kind of triumph, but rather no more than a drop in the ocean.
Inte ens den kompromissen är en triumf utan snarare en droppe i havet.
EnglishSo the financial resources available to us are a drop in the ocean here.
Då utgör de ekonomiska medel, som vi förfogar över, en droppe i havet.
EnglishWe are already doing this, though our efforts are a mere drop in the ocean.
Vi gör redan detta, även om våra insatser är en droppe i havet.
EnglishThe EUR 2 million the Commission has allocated to the free media is but a drop in the ocean.
De 2 miljoner euro som kommissionen har anslagit till fria medier är bara en droppe i havet.
EnglishThe EUR 2 million the Commission has allocated to the free media is but a drop in the ocean.
De 2 miljoner euro som kommissionen har anslagit till fria medier är bara en droppe i havet.
EnglishIf you look at the tables, this really is a drop in the ocean.
Om man tittar i tabellerna är detta verkligen en droppe i havet.
EnglishWe must not lose sight of the fact that any public money we can give is a mere drop in the ocean.
Vi får inte glömma bort att de pengar som vi kan bidra med aldrig kan bli annat än en droppe i havet.
EnglishThese resources are but a drop in the ocean of what is needed.
Dessa resurser är en droppe i havet av vad som behövs.
EnglishA budget of this level should therefore be approved, even if I still think this is only a drop in the ocean.
Alltså bör detta belopp höjas, även om också det enligt min bedömning bara är en droppe i havet.
EnglishI therefore thank France, but it is a drop in the ocean.
Jag tackar därför Frankrike, men det är en droppe i havet.