"a blind alley" - Svensk översättning

EN

"a blind alley" på svenska

volume_up
a blind alley {substantiv} [talesätt]
EN

a blind alley {substantiv} [talesätt]

volume_up

Användningsexempel för "a blind alley" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.
Vi måste äntligen sluta att följa denna återvändsgränd mot en förmodad anslutning.
EnglishThe debate on health insurance in the EU must not end up going down a blind alley.
Sjukförsäkringsdiskussionen i EU får inte leda oss in i en återvändsgränd.
EnglishIt is a blind alley, and in my opinion it should be given very careful consideration.
Det är en återvändsgränd, och jag menar att vi måste överväga detta mycket noggrant.
EnglishThe point is that the free-trade route is taking Europe down a blind alley.
Saken är den att frihandelsrundan leder in EU i en återvändsgränd.
EnglishNo, Mr President-in-Office, that is the way to take the European Union back up a blind alley.
Nej, herr ordförande, det här är ett sätt att leda in Europeiska unionen i en återvändsgränd.
EnglishThis is a blind alley and we must find a different way forward.
Detta är en återvändsgränd, och nu måste vi finna en annan väg framåt.
EnglishThe evaluation of the Fifth EAP has clearly shown that we are up a blind alley.
Av utvärderingen av det femte miljöhandlingsprogrammet framgår det tydligt att vi hamnat i en återvändsgränd.
EnglishI am convinced that this transformation of the EU into a federal state is a blind alley in every way.
Jag är övertygad om att denna EU:s omvandling till förbundsstat på alla sätt är en återvändsgränd.
EnglishThe Heads of State or Government who took this Union down the blind alley of Nice must now bring it out again.
De stats- och regeringschefer som förde denna union in i återvändsgränden i Nice måste nu föra den ut igen.
EnglishI think that we should have been very clear that it must not be permitted to lead the internet down such a blind alley.
Jag tycker att vi borde ha varit mycket tydliga med att det inte ska vara tillåtet att leda in internet i en sådan fålla.
EnglishI would even call it a blind alley.
Jag vill rentav kalla det en återvändsgränd.
EnglishIn my view, this mix of coal and nuclear power is precisely the strategy that has driven the energy policy of the European Union up a blind alley.
Jag menar att det är den här mixen av kol och kärnkraft som är exakt den strategi som har lett in EU:s energipolitik i en återvändsgränd.
English(CS) Ladies and gentlemen, admitting that the Lisbon Treaty is dead and that it was a blind alley is the only democratic and honest solution.
(CS) Mina damer och herrar! Att erkänna att Lissabonfördraget är dött och var en återvändsgränd är den enda demokratiska och ärliga lösningen.
EnglishMore Kremlin-backed parties and an All-Russia People's Front initiated by Prime Minister Putin are merely leading us down a political blind alley.
Fler partier som stöds av Kreml och Allryska folkfronten, som upprättats av premiärminister Vladimir Putin, leder oss bara in i en politisk återvändsgränd.
EnglishIn the light of the recent problems affecting NAFTA, one can draw the conclusion that limiting oneself to a free-trade area can lead up a blind alley.
I ljuset av NAFTA: s missöden nyligen kan man dra slutsatsen att en sådan frihandelszon, och helt enkelt en frihandelszon, kan leda till en återvändsgränd.
EnglishThe problem is exemplified not by Europe or by enlargement or by Turkey, but by free trade; and today you have once again suggested that we go down this blind alley.
Problemet exemplifieras inte av EU eller av utvidgning eller av Turkiet utan av frihandel, och i dag har ni återigen föreslagit att gå in i denna återvändsgränd.
EnglishClearly, then, the future does not lie down this particular road, and we should therefore turn back from this economic and ecological blind alley and find ourselves a new direction.
Här blir det tydligt att detta inte är en väg för framtiden, och därför bör vi göra halt på denna ekonomiska och ekologiska avväg och inrikta oss mot något annat.
EnglishHowever, playing on the basis of 'all or nothing' is not only irrelevant and not in accord with the spirit of the European Union, but it is also a road to nowhere, a blind alley.
Men att agera på grundval av ”allt eller inget” är inte bara irrelevant och i strid mot EU:s anda, utan det är också en väg som inte leder någonstans, en återvändsgränd.
EnglishThe distortion of competition, foreclosure, a preference for a state's own national companies - all these things will lead not to the end of the crisis, but straight up a blind alley.
Snedvriden konkurrens, utmätningar, särbehandling av en viss stats egna nationella företag - dessa fenomen kommer inte att leda till ett slut på krisen, utan rakt in i en återvändsgränd.
EnglishThe Commission is approaching things from the right angle, but I urge you not to circumvent the procedures agreed in the Interinstitutional Agreement, for that is to go down a blind alley.
Kommissionen närmar sig problemen från rätt håll, men jag vill uppmana er att inte kringgå de förfaranden vi har enats om i det interinstitutionella avtalet, för då hamnar vi i en återvändsgränd.

Liknande översättningar för "a blind alley" på svenska

alley substantiv
a artikel
blind substantiv
blind adjektiv