"9th" - Svensk översättning

EN

"9th" på svenska

SV
EN

9th {tal}

volume_up
Discharge 2005: 6th, 7th, 8th and 9th EDFs (vote)
Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)
The finance administration is trying to improve economics...... by trying to pass the 9th legislation on...
Finansdepartementet försöker att förbättra ekonomin...... genom att gå förbi den 9: e lagstiftningen för...
The Community's future strategy for Angola under the 9th EDF is currently under discussion with the government and civil society.
Gemenskapens framtida strategi för Angola inom den 9:e europeiska utvecklingsfonden diskuteras för närvarande med regeringen och det civila samhället.

Användningsexempel för "9th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishProceedings of the 9th International Symposium On Rock Fragmentation By Blasting, 2009
Proceedings of the 9th International Symposium On Rock Fragmentation By Blasting, 2009
EnglishThis figure is almost double the amount allocated under the 9th EDF.
Det är nästan dubbelt så mycket som det belopp som anslogs inom den nionde EUF.
EnglishHi, that's me, Mays Gilliam, alderman of the 9th Ward of Washington, D.
Hallå, här är jag, Mays Gilliam, kommunalrådet från Washington, DC.
EnglishOn an annual basis, it represents an increase of 35% compared to the 9th European Development Fund.
Det utgör en årlig ökning med 35 procent jämfört med den nionde utvecklingsfonden.
EnglishDischarge 2005: 6th, 7th, 8th and 9th EDFs (vote)
Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)
EnglishOn an annual basis, that represents a nominal increase of 35% compared to the 9th European Development Fund.
Detta innebär en nominell årlig ökning på 35 procent jämfört med den nionde Europeiska utvecklingsfonden.
EnglishThe finance administration is trying to improve economics...... by trying to pass the 9th legislation on...
Finansdepartementet försöker att förbättra ekonomin...... genom att gå förbi den 9: e lagstiftningen för...
EnglishAileen Wuornos was executed on October 9th, 2002...
EnglishDoing this brings us to something that adds up to more than 40% of the programming for the 9th EDF.
På så vis får vi fram ett resultat som totalt sett utgör mer än 40 procent av programplaneringen inom den nionde europeiska utvecklingsfonden.
EnglishDoing this brings us to something that adds up to more than 40 % of the programming for the 9th EDF.
På så vis får vi fram ett resultat som totalt sett utgör mer än 40 procent av programplaneringen inom den nionde europeiska utvecklingsfonden.
EnglishWe have therefore provided a 'migration' facility with EUR 25 million, taken from the balance of the B-envelope under the 9th EDF.
Därför har vi skapat ett ”invandringsanslag” på 25 miljoner euro från saldot av B-anslaget i den nionde utvecklingsfonden.
EnglishThe budget has significantly increased, from EUR 17.9 billion for the 9th EDF to EUR 22.6 billion for the 10th EDF.
Budgeten har ökat betydligt, från 17,9 miljarder euro för den nionde utvecklingsfonden till 22,6 miljarder euro för den tionde utvecklingsfonden.
EnglishMr Barrot pointed out that there is an allocation of around EUR 25 billion for the 79 ACP countries in the 9th EDF.
Jacques Barrot påpekade att det finns ett anslag på omkring 25 miljarder euro för de 79 AVS-länderna inom ramen för den nionde utvecklingsfonden.
EnglishWe have heard that the anthem would be taken out of the treaty - yet the new Parliament was celebrated by playing Beethoven's 9th symphony.
Vi har hört att hymnen skulle tas bort ifrån fördraget - ändå firades det nya parlamentet genom att Beethovens nionde symfoni spelades.
EnglishThe Community's future strategy for Angola under the 9th EDF is currently under discussion with the government and civil society.
Gemenskapens framtida strategi för Angola inom den 9:e europeiska utvecklingsfonden diskuteras för närvarande med regeringen och det civila samhället.
EnglishThe Community's future strategy for Angola under the 9th EDF is currently under discussion with the government and civil society.
Gemenskapens framtida strategi för Angola inom den 9: e europeiska utvecklingsfonden diskuteras för närvarande med regeringen och det civila samhället.
EnglishThe 9th EDF Regional Indicative Programme will provide capacity-building to this new unit within ECOWAS, with a view to promoting the effectiveness of its work.
Slutligen representerar Cotonouavtalet ett viktigt steg framåt för att främja grundläggande arbetsnormer i bilaterala avtal.
EnglishFor instance, some of the 9th EDF 'B' envelope funds will be allocated for housing programmes in close coordination with our humanitarian support.
En del av resurserna i anslag B i nionde Europeiska utvecklingsfonden kommer att avsättas till bostadsprogram i nära samordning med vårt humanitära bistånd.
EnglishHowever, there are only plans to grant allocate 6.1% of aid to these areas, and even this figure has fallen compared with the 9th EDF.
Det finns emellertid bara planer på att garantera 6,1 procent av biståndsmedlen för dessa områden, och även detta tal har sjunkit jämfört med den nionde utvecklingsfonden.
EnglishNow if you go to my bank records, it'll actually show something from there, so you know that, on May 9th, that I bought $14.79 in fuel from Safeway Vallejo.
Om man sedan går till mina bankpapper, jag ska faktiskt visa några av dem, så kan du se att den 9 maj köpte jag bränsle för $14.79 på Safeway Vallejo.

Synonymer (engelska) till "9th":

9th
English
Lär dig andra ord