"8th" - Svensk översättning

EN

"8th" på svenska

SV
EN

8th {tal}

volume_up
(NL) Mr President, the Olympic Games open in Beijing on the 8th day of the 8th month of 2008.
De olympiska spelen i Peking inleds den 8:e dagen i den 8:e månaden år 2008.
The 8th EU - Kyrgyz Republic Cooperation Council meeting is held in Brussels.
Det 8:e mötet för samarbetsrådet EU-Republiken Kirgizistan hålls i Bryssel.
You think this 8th spirit stuff is going to work and chase out all the phantoms?
Tror du den 8: e Ande grejen fungerar mot skuggvarelserna?

Användningsexempel för "8th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe 8th EU - Kyrgyz Republic Cooperation Council meeting is held in Brussels.
Det 8:e mötet för samarbetsrådet EU-Republiken Kirgizistan hålls i Bryssel.
EnglishThe 8th EU-Moldova Cooperation Council meeting is held in Luxembourg.
Det åttonde rådet för samarbete mellan EU och Moldova hålls i Luxemburg.
EnglishYou think this 8th spirit stuff is going to work and chase out all the phantoms?
Tror du den 8: e Ande grejen fungerar mot skuggvarelserna?
EnglishBetween the 8th and 11th centuries, the Danes were known as the Vikings.
Mellan 700-talet och 1000-talet var danskarna kända som vikingar.
EnglishThe education took place on the 7th-8th of March at Piperska Muren in Stockholm, Sweden.
Utbildningen gick av stapeln under två dagar i mars 2007 och hölls på Piperska Muren i Stockholm.
English(NL) Mr President, the Olympic Games open in Beijing on the 8th day of the 8th month of 2008.
(NL) Herr talman! De olympiska spelen i Peking inleds den 8:e dagen i den 8:e månaden år 2008.
EnglishIIES is located on the 8th floor in the A-building of Södra Huset.
Institutet ligger på 8:e våningen i A-huset i Södra huset.
EnglishI can tell you, it's the first time that's been seen on the 1 8th green.
Det är första gången jag sett detta på 18: e green.
EnglishDischarge 2005: 6th, 7th, 8th and 9th EDFs (vote)
Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)
EnglishThere is just 3% in terms of education as a focal sector in the 7th and 8th EDF Funds.
Det finns bara 3 procent för utbildning som ett fokuserat område i sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden.
EnglishThere is just 3 % in terms of education as a focal sector in the 7th and 8th EDF Funds.
Det finns bara 3 procent för utbildning som ett fokuserat område i sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden.
English6th, 7th and 8th EDF discharge for 1999
Ansvarsfrihet 1999: sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
EnglishI'm tracking the 8th spirit moving along the crater surface.
Jag spårar den 8: e Anden, den rör sig över kraterns yta.
EnglishThis programme is to be financed from the EUR 33 million in the 8th EDF second tranche.
Detta program kommer att finansieras ur de 33 miljonerna euro i den åttonde europeiska utvecklingsfondens andra grupp.
EnglishA phantom must have changed into the 8th spirit when it starts a new life born on our own Gaya.
En skuggvarelse måste ha förvandlats till den 8: e Anden. när den rörde vid ett nytt liv som fötts ut vår Gaya.
English1.What funding from the 7th and 8th Framework Programmes of R &
1.Vilka och hur mycket nya medel från sjunde och åttonde ramprogrammen för forskning och utveckling kan sättas in?
EnglishWe need to find the 8th and final spirit to cure her.
Vi måste hitta den 8: e och sista Anden för att bota henne.
EnglishWe suggest that the 8th spirit is a phantom spirit.
Det verkar som den 8: e Anden är en skuggvarelses Ande.
EnglishThe thesis will be defended on the 8th of December in room F341 at the campus of Luleå University of Technology.
Avhandlingen kommer att försvaras den 8 december klockan 09.00 i sal F341 vid Luleå Tekniska Universitet.
EnglishAki is fighting with only the 6th and 8th spirits.
Aki kämpar bara med hjälp av 6 av de 8 Andarna.

Synonymer (engelska) till "8th":

8th
English
Lär dig andra ord