"7th" - Svensk översättning

EN

"7th" på svenska

SV
EN

7th {tal}

volume_up
The 7th spirit should be just beyond the line.
Den 7: e Anden borde vara bakom vrakspillrorna.
Dr Sid is implanting the 7th spirit directly into your body.
Dr Sid implanterar den 7: e Anden direkt i din kropp.
We have to implant the 7th directly into her chest plate.
Vi måste operera in den 7: e direkt i hennes bröstplåt.

Användningsexempel för "7th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMore than EUR 610 million in funds must be released each year from the 7th FPRD.
Över 610 miljoner euro måste årligen satsas via det sjunde ramprogrammet.
EnglishMore than EUR 610 million in funds must be released each year from the 7th FPRD.
Över 610 miljoner euro måste årligen satsas via det sjunde ramprogrammet.
EnglishThis could also be a priority for the EU’s 7th framework programme for research.
Detta skulle också kunna bli en prioriterad fråga i EU:s sjunde ramprogram för forskning.
EnglishThe 7th EU - Kyrgyz Republic Cooperation Council meeting is held in Brussels.
Det sjunde rådet för samarbete mellan EU och Kirgizistan hålls i Bryssel.
EnglishWill the Commission include this issue in the 7th Framework Programme?
Andra projekt i lägre skala om hörselskador och rehabilitering har också finansierats.
EnglishThe education took place on the 7th-8th of March at Piperska Muren in Stockholm, Sweden.
Utbildningen gick av stapeln under två dagar i mars 2007 och hölls på Piperska Muren i Stockholm.
EnglishIt is the European Union's 7th biggest trade partner and the EU is Turkey's main trade partner.
Det är EU:s sjunde största handelspartner, och EU är Turkiets huvudsakliga handelspartner.
EnglishSubject: Minimal checks and a high percentage of errors in projects in the 7th FP for research
Angående: Minimikontroller och hög felprocent i projekt inom sjunde ramprogrammet för forskning
EnglishI hope the reality of the 7th programme will be better than the 6th.
Jag hoppas att det sjunde programmets realitet blir bättre än den var för det sjätte ramprogrammet.
EnglishWill the Commission include this issue in the 7th Framework Programme?
Kan kommissionen föra in detta i det sjunde ramprogrammet?
EnglishHow may such a doubling be financed via the 7th RTD Framework Programme (FP7)?
Hur kan en sådan fördubbling finansieras via det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)?
EnglishDischarge 2005: 6th, 7th, 8th and 9th EDFs (vote)
Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)
EnglishFor this so-called "battle," 20 Congressional Medals of Honor for Valor were given to the 7th Cavalry.
För den här så kallade striden tilldelades 20 av kongressens hedersmedalj till det 7:e kavalleriet.
EnglishThere is just 3% in terms of education as a focal sector in the 7th and 8th EDF Funds.
Det finns bara 3 procent för utbildning som ett fokuserat område i sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden.
EnglishShe is on the management board for an EU expert group under the 7th framework programme for security research.
Hon sitter med i en av Eus expertgrupper för säkerhetsforskning, under sjunde ramprogrammet.
EnglishThere is just 3 % in terms of education as a focal sector in the 7th and 8th EDF Funds.
Det finns bara 3 procent för utbildning som ett fokuserat område i sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden.
English6th, 7th and 8th EDF discharge for 1999
Ansvarsfrihet 1999: sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
EnglishThe cermoni took place November 7th 2009 at the Campus in Luleå.
Cermonin ägde rum på Campus i Luleå 7 november 2009.
English1.What funding from the 7th and 8th Framework Programmes of R &
1.Vilka och hur mycket nya medel från sjunde och åttonde ramprogrammen för forskning och utveckling kan sättas in?
EnglishDr Sid is implanting the 7th spirit directly into your body.
Dr Sid implanterar den 7: e Anden direkt i din kropp.

Synonymer (engelska) till "7th":

7th
English
Lär dig andra ord