"6th" - Svensk översättning

EN

"6th" på svenska

SV
EN

6th {tal}

volume_up
The interest payments for between the 4th and 6th period are 710.21 currency units.
Ränteandelen under den 4:e till den 6:e perioden uppgår till 710,21 valutaenheter.
The start period is the 4th and the end period is the 6th period.
Beräkningsperioden börjar med den 4:e och slutar med den 6:e perioden.
Discharge 2005: 6th, 7th, 8th and 9th EDFs (vote)
Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)

Användningsexempel för "6th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe interest payments for between the 4th and 6th period are 710.21 currency units.
Ränteandelen under den 4:e till den 6:e perioden uppgår till 710,21 valutaenheter.
EnglishIt will notably support the implementation of the 6th Environment Action Programme.
Det kommer att särskilt stödja genomförandet av det sjätte miljöhandlingsprogrammet.
EnglishWe welcome the result of today's vote on the Liese report on the 6th Framework Programme.
Vi välkomnar resultatet av dagens omröstning om Liesebetänkandet om det sjätte ramprogrammet.
EnglishThe start period is the 4th and the end period is the 6th period.
Beräkningsperioden börjar med den 4:e och slutar med den 6:e perioden.
EnglishI hope the reality of the 7th programme will be better than the 6th.
Jag hoppas att det sjunde programmets realitet blir bättre än den var för det sjätte ramprogrammet.
EnglishI know this great Italian place around the corner, Grecchio's on 6th.
Jag vet ett fint italienskt ställe precis runt hörnet.
EnglishDischarge 2005: 6th, 7th, 8th and 9th EDFs (vote)
Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)
English6th, 7th and 8th EDF discharge for 1999
Ansvarsfrihet 1999: sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
EnglishThe Women’s Forum was a success both at the 5th session in Brazzaville and at the 6th session in Rome.
Kvinnoforumet var en framgång både vid den femte sessionen i Brazzaville och den sjätte sessionen i Rom.
EnglishThe Women’ s Forum was a success both at the 5th session in Brazzaville and at the 6th session in Rome.
Kvinnoforumet var en framgång både vid den femte sessionen i Brazzaville och den sjätte sessionen i Rom.
EnglishAki is fighting with only the 6th and 8th spirits.
Aki kämpar bara med hjälp av 6 av de 8 Andarna.
Englishls it true you want to get the 6th Day laws repealed?
EnglishThe European Union has always made this clear, and the 6th Environmental Action Programme has taken that into account at all times.
EU har alltid gjort detta klart, och det har alltid beaktats inom det sjätte miljöhandlingsprogrammet.
EnglishOn 19 November 2009, the High Court dismissed – for the 6th time – the government’s request to withhold the information.
Högsta domstolen avvisade den 19 november – för sjätte gången – regeringens begäran om att inte lämna ut informationen.
EnglishThe 6th Gas Pipeline in Urengoy apparently suffered the same fate, which was allegedly the sole reason for the collapse of the Soviet Union.
Uppenbarligen gick den sjätte gasledningen i Urengoy samma öde till mötes, vilket sägs vara det enda skälet till att Sovjetunionen kollapsade.
EnglishYes, the 6th spirit.
EnglishI am not talking only on behalf of Malta which has been allocated the 6th seat but also with regards to all the other countries which found themselves in the same position.
Jag talar inte bara om Malta, som har fått ett sjätte mandat, utan också om alla de andra länder som är i samma situation.
EnglishI reject the resolution, in the version jointly agreed and submitted, on the preparations for the 6th Ministerial Conference of the WTO in Hong Kong.
   . – Jag förkastar resolutionen om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferensen i Hongkong i den version som man har lagt fram och kommit överens om gemensamt.
EnglishMany things have changed in that country since the elections of the 6th of July last, but there are other things which have not changed so much: violence, insecurity and impunity.
Mycket har förändrats i detta land sedan valet den 6 juli, medan annat inte ändrats på något avsevärt sätt: våldet, osäkerheten och straffriheten.
EnglishFrom the 5th and 6th centuries onwards, a large number of people and goods have travelled by land over the Silk Road and by sea through the Indian Ocean and Persian Gulf.
Från femte och sjätte århundradet och framåt, har ett stort antal människor rest till lands över Sidenvägen och till sjöss över Indiska oceanen och Persiska viken.

Synonymer (engelska) till "6th":

6th
English
Lär dig andra ord