"5th" - Svensk översättning

EN

"5th" på svenska

SV
EN

5th {tal}

volume_up
Do you go 4th or 5th year of a Master's program with a focus on innovation, management or design?
Går du 4:e eller 5:e året på en masterutbildning med inriktning mot innovation, management eller design?
If I don't return after July 5th then let her go
Låt henne gå om jag inte är tillbaka den 5: e juli.
Men varför just den 5: e juli?

Användningsexempel för "5th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishVINNOVA report, EU 5th Ministerial e-Government Conference, Malmö, Sweden, November 18 
VINNOVA-rapport, EU 5th Ministerial e-Government Conference, Malmö, 18  november
English- (SK) 1 May this year marked the 5th anniversary of Slovakia's accession to the EU.
- (SK) Den 1 maj i år var det fem år sedan Slovakien anslöt sig till EU.
English5th World Water Forum in Istanbul, 16-22 March 2009 (debate)
Det femte världsforumet för vatten i Istanbul, 16-22 mars 2009 (debatt)
English5th World Water Forum in Istanbul, 16-22 March 2009 (vote)
Femte världsforumet för vatten, Istanbul, 16-22 mars 2009 (omröstning)
EnglishYou do know you're near the world's 5th biggest UFO siting?
Ni vet väl att ni är i närheten av världens femte bästa UFO ställe?
EnglishI therefore also welcome the holding of and the European participation in this 5th World Water Forum.
Jag välkomnar därför även anordnandet och EU:s deltagande vid det femte världsforumet för vatten.
EnglishDo you go 4th or 5th year of a Master's program with a focus on innovation, management or design?
Går du 4:e eller 5:e året på en masterutbildning med inriktning mot innovation, management eller design?
EnglishThe Women’s Forum was a success both at the 5th session in Brazzaville and at the 6th session in Rome.
Kvinnoforumet var en framgång både vid den femte sessionen i Brazzaville och den sjätte sessionen i Rom.
English"Where were you October 5th?"
"Var var du den 11e?" ~~~ "Var var du den 29e? den 30e?" ~~~ Vad var du den 5 oktober?"
EnglishThe Women’ s Forum was a success both at the 5th session in Brazzaville and at the 6th session in Rome.
Kvinnoforumet var en framgång både vid den femte sessionen i Brazzaville och den sjätte sessionen i Rom.
EnglishThis will also be the 5th anniversary of the accession of former communist states to the European Union.
Vi kommer också att fira femårsjubileum av tidigare kommuniststaters anslutning till Europeiska unionen.
EnglishEuropees Consumenten Centrum European Consumer Centre Catharijnesingel 55, 5th floor 3511 GD Utrecht P.O.
Europees Consumenten Centrum European Consumer Centre Catharijnesingel 55, 5th floor 3511 GD Utrecht P.O.
EnglishIf I don't return after July 5th then let her go
Låt henne gå om jag inte är tillbaka den 5: e juli.
EnglishThe delegation attended the 5th meeting of the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee yesterday and today.
Delegationen deltog i det femte sammanträdet för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Turkiet i går och i dag.
EnglishOver the next few weeks, we will be presenting, together, the 5th cohesion report and its conclusions.
Under de kommande veckorna kommer vi att tillsammans presentera den femte sammanhållningsrapporten och slutsatserna från denna.
EnglishThe next item is the Commission communication on the preparations for the 5th WTO Ministerial Conference in Cancún.
Nästa punkt på föredragningslistan är ett meddelande från kommissionen om förberedelserna inför WTO:s femte ministermöte i Cancún.
EnglishThe next item is the Commission communication on the preparations for the 5th WTO Ministerial Conference in Cancún.
Nästa punkt på föredragningslistan är ett meddelande från kommissionen om förberedelserna inför WTO: s femte ministermöte i Cancún.
EnglishMoreover, the budget for research for security and confidence-enhancing technologies has been increased in the 5th Framework Programme.
För övrigt har budgeten för forskning om säkerhets- och förtroendeökande tekniker höjts i det femte ramprogrammet.
EnglishI'm thinking the southwest corner of 5th and 42nd at noon tomorrow, but I'll stay until you show up, ponytail or not.
Jag tänker det sydvästra hörnet av 5: e och 42. ~~~ I morgon vid tolv, men jag stannar tills du dyker upp, med hästsvans eller inte.
EnglishThen what does July 5th stand for?

Synonymer (engelska) till "5th":

5th
English
Lär dig andra ord