EN

50s {pluralis}

volume_up
1. "decade"
50s
volume_up
50-tal {neut.} (decennium)

Användningsexempel för "50s" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNevertheless, road accidents remain the biggest killer among the under-50s.
Trafikolyckor är ändå den främsta dödsorsaken bland personer under 50 år.
EnglishIn the '50s and '60s you can see that it was hovering at about three percent.
Under femtio- och sextiotalet kan ni se att den låg runt tre procent.
EnglishSo here you will become famous by the end of your 50s, and become very, very famous afterward.
För då blir du berömd i slutet av 50-årsåldern, och väldigt väldigt berömd efteråt.
EnglishThe over-50s represent 33 % of the whole population of the EU; one-third of the EU is over 50.
33 procent av EU: s sammanlagda befolkning är över 50; en tredjedel av EU är över 50.
EnglishIt is the main cause of death in the under-50s age group.
Det är den huvudsakliga dödsorsaken i åldersgruppen yngre än 50 år.
EnglishIt is the main cause of death in the under-50s age group.
Det finns fortfarande väldigt mycket som vi bör göra, och kan göra.
EnglishThese pieces date back from the '40s to the late '50s.
Dessa föremål går tillbaka till 40- och 50-talet.
EnglishKhrushchev in the 50s and 60s, and Gorbachev in the 80s and 90s failed to change Russia from the top down.
Chrustjev under 50- och 60-talen och Gorbatjov under 80- och 90-talen misslyckades med att förändra Ryssland i grunden.
EnglishThe over-50s are often involved. Let us therefore participate in this challenge from the viewpoint of objective 4 and a strengthened Adapt programme.
Låt oss alltså delta i denna utmaning utifrån ett Mål 4 och ett utökat Adaptprogram.
EnglishA further measure that also forms part of the Lisbon Strategy is that of providing for higher employment among the over 50s.
Ytterligare en åtgärd som är en del av Lissabonstrategin är att fler människor över 50 år ska vara sysselsatta.
EnglishIt is not in a position to do so because it came into being in the 50s, when political and social conditions were completely different.
Den gör inte det eftersom den kom till på 50-talet under helt andra politiska och sociala ramvillkor.
EnglishIt is not in a position to do so because it came into being in the 50s, when political and social conditions were completely different.
Europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna medger inte detta.
EnglishIn the '50s, we start branching out.
EnglishIt hasn't worked since the ' 50s.
EnglishAccording to the questionnaire, the social groups most discriminated against in the labour market are the over-50s and disabled people.
Enligt enkäten är de samhällsgrupper som diskrimineras mest på arbetsmarknaden personer över 50 år och funktionshindrade.
EnglishAnd in the movie, they've got a great scene in there where the word "shoe" is said, and a whole bunch of '50s and '60s shoes pop into my imagination.
I filmen har dem en jättebra scen där någon säger "sko", och ett helt gäng 50- och 60-taliga skor dyker upp i mitt huvud.
EnglishSimultaneously, they branch off in the mid-50s, 10 years after the Second World War, showing very clearly that the great acceleration of the human enterprise starts in the mid-50s.
De sticker iväg i mitten av 50-talet- -10 år efter andra världskriget. ~~~ Det är tydligt att människans påverkan ökar snabbt- -från mitten av 50-talet.
EnglishThat is how it stayed when in the 50s, the People's Republic of China actually brought this inhospitable region under its control with military means, and the Dalai Lama fled to India.
Så blev det när Folkrepubliken Kina på 1950-talet faktiskt med militära medel lade denna ogästvänliga region under sig och Dalai Lama flydde till Indien.
EnglishYoung people and the over-50s are encountering difficulties in finding a job and are often forced to accept temporary labour contracts or a job below the qualifications they have obtained.
Ungdomar och personer över 50 har problem att hitta jobb och tvingas ofta acceptera visstidsanställningar eller en tjänst som de är överkvalificerade för.
EnglishA testimonial of international scientists now finally confirmed to the Collective Combine, that the original Coca Cola flavour was developed in the 50s in laboratories of the GDR.
Ett antal internationella vetenskapsmän har slutligen bevisat för Collective Combine, att den ursprungliga Coca Colasmaken togs fram på 50- talet av laboratorier i DDR.