"3D" - Svensk översättning

EN

"3D" på svenska

volume_up
3D {adj.} [förkortning]
SV
SV

"3D" på engelska

volume_up
3D {adj.} [förkortning]
EN
EN

3D {adjektiv} [förkortning]

volume_up
1. "three-dimensional"
3D
volume_up
3D {adj.} [förk.] (tredimensionell)
Now the research team plan to develop a 3D camera that can do a full 3D measurement.
Nu vill forskarteamet utveckla en 3D-kamera som kan göra en fullständig 3D-mätning.
You will see the menu subcommands To Curve, To Polygon, To 3D, To 3D Rotation Object.
Till kurva, Till polygon, Till 3D, Till 3D-rotationsobjekt.
First select a 3D object in a document, then double-click the favorite.
Markera först ett 3D-objekt i dokumentet och dubbelklicka sedan på favoriterna.
SV

3D {adjektiv} [förkortning]

volume_up
1. "tredimensionell"
3D
volume_up
3D {adj.} [förk.] (three-dimensional)
Nu vill forskarteamet utveckla en 3D-kamera som kan göra en fullständig 3D-mätning.
Now the research team plan to develop a 3D camera that can do a full 3D measurement.
Till kurva, Till polygon, Till 3D, Till 3D-rotationsobjekt.
You will see the menu subcommands To Curve, To Polygon, To 3D, To 3D Rotation Object.
Markera först ett 3D-objekt i dokumentet och dubbelklicka sedan på favoriterna.
First select a 3D object in a document, then double-click the favorite.

Användningsexempel för "3D" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English3D objects are always created with sides of equal length, e.g. as cube or sphere.
3D-objekt öppnas alltid med lika långa sidor, alltså t.ex. som kub eller klot.
EnglishNow the research team plan to develop a 3D camera that can do a full 3D measurement.
Nu vill forskarteamet utveckla en 3D-kamera som kan göra en fullständig 3D-mätning.
EnglishAutomated online measurement of particle size distribution using 3D range data
Automatiserad nätet mätning av partikelstorleksfördelning med hjälp av 3D avståndsdata
EnglishWebGL brings 3D graphics to your browser without the need to install additional software.
WebGL tar 3D-grafik till din dator utan installation av ytterligare programvara.
EnglishInternally, 3-D graphics are always created with 16 million colors (24-bit color depth).
Internt bearbetas 3D-grafik alltid med 16 miljoner färger (24 bitars färgdjup).
EnglishGoogle Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics .
Google Chrome hanterar WebGL -teknik för att leverera hårdvaruaccelererad 3D-grafik .
EnglishFirst select a 3D object in a document, then double-click the favorite.
Markera först ett 3D-objekt i dokumentet och dubbelklicka sedan på favoriterna.
EnglishStatement on new 3D technologies for Swedish mining research in Saturdays 19:30 broadcast.
Uttalande om ny 3D-teknik för svensk gruvforskning i lördagens 19.30 sändning.
EnglishYou can also assign actions to grouped objects and objects in 3D scenes.
Du kan även tilldela åtgärder till grupperade objekt och objekt i 3D-scener.
EnglishWPE is about to buy a laser scanner to scan rooms and buildings in 3D.
WPE kommer snart att köpa en laserskanner för att skanna in rum och byggnader i 3D.
EnglishInsert a second 3D object, for example a sphere that is somewhat larger than the cube.
Infoga ett andra 3D-objekt, t.ex. en kula, som är något större än kuben.
EnglishEnter the number of segments you want to use to compose a 3D body.
Här anger Du hur många segment som ska användas för att bygga upp ett 3D-objekt.
EnglishThe crossing of the 2-D lines will form several single 3-D object parts during the extrution.
På grund av 2D-linjens korsning uppkommer vid extrusionen till 3D flera delobjekt.
English3D charts can be rotated and flipped with the mouse for optimal design.
3D-diagram kan du rotera och tippa interaktivt med musen för att justera dem optimalt.
EnglishWith the help of a laser scanner a simplified 3D map is created of the wheelchair surroundings.
Med hjälp av en lasersensor bygger rullstolen upp en 3D-karta över sin omgivning.
EnglishVan Zan's trying to take it on, Quinn, using some kind of 3- d mapping device.
Van Zan försöker ta den, Quinn, med hjälp av nån sorts 3- D karta.
EnglishChoose this option to display gridlines extending from the z axis (in a 3-D chart).
Om Du vill att gitterlinjerna ska utgå från z-axeln klickar Du här.
EnglishAutomated online measurement of limestone particle size distributions using 3D range data
Automatiserad nätet mätning av kalksten partikelstorleksfördelningar med 3D avståndsdata
EnglishThe graphics under Favorites are the same as the graphics in the 3D Gallery theme.
Bilderna i favoriterna är identiska med de grafiska objekten som du hittar i Gallery -temat 3D.
EnglishOne Taiwanese production studio would interpret American politics in 3D.
En Taiwanesisk produktionsstudio kom att tolka Amerikans politik i 3D.

Synonymer (engelska) till "3D":

3D
English
Lär dig andra ord