"24 hours" - Svensk översättning

EN

"24 hours" på svenska

EN

24 hours {pluralis}

volume_up
24 hours
Mrs Jensen spoke of 24-hours transport - not necessarily.
Elisabeth Jensen talade om 24 timmar långa transporter - det är inte nödvändigt.
The Treaty of Rome was held up for 24 hours before it was signed because of bananas.
Romfördraget fördröjdes 24 timmar innan det kunde undertecknas på grund av bananer.
The logical value in parentheses is 0 or 1, corresponding to 0 or 24 hours.
Det logiska värdet inom parentes är 0 eller 1, motsvarande 0 eller 24 timmar.

Användningsexempel för "24 hours" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe did not just want weekends of between 24 and 45 hours, but also 36 hours.
Vi ville inte bara ha veckoslut om mellan 24 och 45 timmar, utan även 36 timmar.
EnglishIt is not possible to improvise coordinated action in the space of 24 hours.
Det är inte möjligt att improvisera samordnade åtgärder inom loppet av ett dygn.
EnglishPlease allow 24 hours since your last login attempt then visit the page again.
Låt det gå ett dygn efter ditt senaste inloggningsförsök och öppna sedan sidan igen.
EnglishThe Treaty of Rome was held up for 24 hours before it was signed because of bananas.
Romfördraget fördröjdes 24 timmar innan det kunde undertecknas på grund av bananer.
EnglishThe logical value in parentheses is 0 or 1, corresponding to 0 or 24 hours.
Det logiska värdet inom parentes är 0 eller 1, motsvarande 0 eller 24 timmar.
EnglishThis train had apparently waited virtually unguarded at Calais for 24 hours.
Detta tåg hade tydligen stått praktiskt taget obevakat i Calais i 24 timmar.
EnglishThe earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
Omröstningen får enligt arbetsordningen förrättas tidigast 48 timmar efter debattens början.
EnglishWhat I want you to do, it only takes 24 hours, is: create a movement.
Det jag vill att ni skall göra tar bara 24 timmar, är att skapa en rörelse.
EnglishThe earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
Debatten får äga rum tidigast 24 timmar efter tillkännagivandet.
EnglishThis was the third car bomb to explode in Spain within 24 hours.
Det var den tredje bilbomben som sprängdes i Spanien under ett och samma dygn.
EnglishAnd it can take up to 24 hours for this to show up in your AdWords account after it happens.
Det kan ta upp till ett dygn därefter innan det visas i AdWords-kontot.
EnglishSo if you restore a deletedcontact within 24 hours, it will be fully restored in Chat.
Om du återställer en borttagen kontakt inom 24 timmar så återställs den helt i chattfunktionen.
EnglishBe sure to refrain from trying to log into your account for the full 24 hours.
Försök inte att logga in på kontot under de här 24 timmarna.
EnglishMadam President, this morning you guaranteed us 24 hours for the submission of amendments.
Fru talman! I förmiddags garanterade ni oss en tidsfrist på 24 timmar för ändringsförslagen.
EnglishMrs Jensen spoke of 24-hours transport - not necessarily.
Elisabeth Jensen talade om 24 timmar långa transporter - det är inte nödvändigt.
EnglishEach of us receives e-mail messages every day and it is normal to receive them 24 hours a day.
Var och en av oss får e-postmeddelanden varje dag och ofta dygnet runt.
EnglishThe bad news is that you only have 24 hours to live." "That's terrible," said the patient.
Den dåliga nyheten är att du bara har 24 timmar kvar att leva."
EnglishI hope that in the last 24 hours you will have received a copy of the Commission's opinion.
Jag hoppas att ni kommer att få en kopia av kommissionens yttrande inom de närmaste 24 timmarna.
EnglishHow do you remove and dispose of 100 million hens in 24 hours?
Hur ska man få bort och göra sig av med 100 miljoner höns på 24 timmar?
EnglishHow many of us would appreciate having four cows or ten sheep in their double bed for 24 hours?
Hur många här skulle uppskatta att under 24 timmar ha fyra kor i sin dubbelsäng eller tio får?

Liknande översättningar för "24 hours" på svenska

hours substantiv
opening hours substantiv
after office hours
credit hours substantiv
Swedish
trading hours substantiv
Swedish
working hours substantiv
telephone hours substantiv
Swedish
office hours substantiv
for hours adverb
Swedish
after hours adjektiv
even hours substantiv
phone hours substantiv
Swedish
teaching hours substantiv
to work flexible hours verb
Swedish