"20th" - Svensk översättning

EN

"20th" på svenska

SV
EN

20th {tal}

volume_up
It is my 20th legislative report and it will be the last.
Detta är mitt 20:e lagstiftningsbetänkande, och det blir också mitt sista.
This is our snapshot of how Europe looks at the end of the 20th century.
Det är ögonblicksbilden av Europa i slutet av det 20: e århundradet.
The depreciation from the 10th to the 20th period is calculated.
Avskrivningen ska beräknas fr.o.m. den 10:e t.o.m. den 20:e perioden.

Användningsexempel för "20th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMadam President, the common agricultural policy is a leftover from the 20th century.
(EN) Fru talman! Den gemensamma jordbrukspolitiken är en kvarleva från 1900-talet.
EnglishIn some parts of Europe the 20th century was hallmarked by such totalitarian regimes.
I vissa delar av Europa kännetecknades 1900-talet av sådana totalitära regimer.
EnglishTo a time 100 years after the first horrible European civil war of the 20th century.
Till en tid 100 år efter det första hemska europeiska inbördeskriget på 1900-talet.
EnglishThe 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
Nittonhundratalet var ett århundrade då vi fick uppleva de värsta massmorden i historien.
EnglishIt will be the 20th anniversary of the Single Market Act and the Single Market in 2012.
År 2012 markerar 20-årsjubileet för inremarknadsakten och den inre marknaden.
EnglishThat, after all, was Europe's response to the crisis of the early 20th century.
När allt kommer omkring så var detta Europas svar på krisen i början av nittonhundratalet.
EnglishI would first like to remind you that the 20th century saw two vast changes.
Först vill jag påminna er om att vi under 1900-talet var med om två enorma förändringar.
EnglishOur two countries have been at the heart of the greatest tragedy of the 20th century.
Våra två länder stod i centrum för den största tragedin under 1900-talet.
English   .Latin America was heralded as the giant power for the end of the 20th century.
   . – Latinamerika hälsades som en stormakt vid slutet av 1900-talet.
EnglishLatin America was heralded as the giant power for the end of the 20th century.
. – Latinamerika hälsades som en stormakt vid slutet av 1900-talet.
English(HU) The greatest Hungarian poet of the 20th century said that 'We must confess the past!'
(HU) Nittonhundratalets största ungerska poet sa att vi måste erkänna det förflutna!
EnglishThursday, 11 March marks the 20th anniversary of the restoration of Lithuanian independence.
Torsdagen den 11 mars är det 20 år sedan Litauens självständighet återupprättades.
EnglishThe first half of the 20th century was an absolute disaster in human affairs, a cataclysm.
1900-talets första halva var en människans katastrof - en världsomstörtning.
EnglishI saw how it was built and I said that the miracle of the 20th century is Europe.
Jag såg hur den byggdes, och jag sa att EU är 2000-talets mirakel.
English. - (PL) In the 20th century Europe has experienced many acts of genocide.
skriftlig. - (PL) Under 1900-talet har Europa upplevt många folkmord.
EnglishThe humanitarian model has barely changed since the early 20th century.
Den humanitära modellen har knappt förändrats sedan det tidiga 1900-talet.
EnglishHistory has provided us with sufficient evidence of that, if only in the 20th century.
Vi har sett tillräckligt med bevis på detta under årens lopp, om inte annat på 1900-talet.
EnglishFormal sitting - 20th anniversary of the democratic change in Central and Eastern Europe
Högtidligt möte - 20-årsdagen för de demokratiska förändringarna i Central- och Östeuropa
EnglishThe 20th century, alas, was marked by the attempted wholesale extermination of certain peoples.
Nittonhundratalet kännetecknades tyvärr av försöken att massutrota vissa folk.
EnglishFor the sake of Europe, its Parliament cannot trivialise these tragedies of the 20th century.
För Europas skull får parlamentet inte trivialisera dessa tragedier under 1900-talet.

Synonymer (engelska) till "20th":

20th
English