"1st" - Svensk översättning

EN

"1st" på svenska

SV
EN

1st {tal}

volume_up
In the cells for the 1st quarter and 2nd quarter in each case a sum formula of the three cells appears alongside.
I cellerna för 1:a kvartalet och 2:a kvartalet står en summaformel för de tre cellerna till vänster om dem.
[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
[om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.

Användningsexempel för "1st" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
Det träder i kraft den 1 februari 2005, för en inledande period av tre år.
EnglishIekšlietu ministrija Ministry of Interior Čiekurkalna 1st .line 1, building.2
Iekšlietu ministrija Ministry of Interior Čiekurkalna 1st .line 1, building.2
EnglishRequesting assistance, possible 211 at the TV repair shop on 1st and Santee.
Begär förstärkning, möjlig 211 vid TV-reparations affären på 1st och Santee.
EnglishAgreement has been reached for the launch of a single currency on 1st January next year.
Avtal har träffats för införandet av den gemensamma valutan den 1 januari nästa år.
EnglishWe therefore ask for the date to be carried forward to the 1st January 1999.
Vi kräver alltså att förfallodagen skjuts upp till den 1 januari 1999.
EnglishFor example, you can enter " Edit " as the 1st key and " Select All " as the entry.
Du kan t ex ange " Redigera " som första nyckelord ("överterm") och "markera allt " som underpost.
EnglishIt is also difficult to accept that ginning plants will receive aid under the 1st pillar.
Det är också svårt att godta att rensningsfabriker ska erhålla stöd enligt den första pelaren.
EnglishThe project started January 1st, 2008 and ended on June 30th, 2011.
Projektet startade 1 januari 2008 och avslutades den 30 juni 2011.
EnglishFarms in Austria, in particular, benefit from both the 1st and 2nd pillar measures.
De österrikiska jordbruken drar framför allt nytta av åtgärder från både den första och den andra pelaren.
EnglishThis is why we were pleased to see the introduction of this legislation in Sweden on 1st January 1997.
Därför såg vi med tillfredsställelse att denna lagreglering genomfördes i Sverige den 1 januari 1997.
EnglishΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ministry of Foreign Affairs 1st Vas.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ministry of Foreign Affairs 1st Vas.
EnglishMr President, on 1st January 1998, the liberalization of telecommunications services became a reality in the European Union.
Sedan den 10 januari 1998 är avregleringen av teletjänster en realitet i Europeiska unionen.
EnglishI welcome the fact that Ireland is going to join up to a new single currency beginning on January 1st, 1999.
Jag välkomnar det faktum att Irland kommer att gå med i den gemensamma valutan som startar den 1 januari 1999.
EnglishIn the cells for the 1st quarter and 2nd quarter in each case a sum formula of the three cells appears alongside.
I cellerna för 1:a kvartalet och 2:a kvartalet står en summaformel för de tre cellerna till vänster om dem.
EnglishPrincipal Research Engineer 1st Henrik Mäkinen Taavola
EnglishFour hundred pharmaceutical products were awaiting this authorization, which should have been issued before the 1st January 1997.
400 farmaceutiska produkter väntade på detta godkännande, som skulle ha getts före den 1 januari 1997.
EnglishOne of the most important points is the level of the tariffs which will applied from the 1st of January 2005.
En av de viktigaste punkterna i det sammanhanget är hur höga tarifferna som träder i kraft från och med 1 januari 2005 kommer att vara.
EnglishOpen until December 1st, 2013.
Utställningen pågår till den 1 december 2013.
EnglishReplace 1st... with 1^st...
Ersätt engelska ordningstal 1st... med 1^st...
English‘On the 1st of January 1993 the single market — based on free movement of people, goods, services and capital — was launched.
”Den 1 januari 1993 upprättades den inre marknaden, som bygger på fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital.

Synonymer (engelska) till "1st":

1st
English