"1990s" - Svensk översättning

EN

"1990s" på svenska

EN

1990s {pluralis}

volume_up
1990s
I first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
Jag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
About five operators launched global satellite services in the late 1990s.
Cirka fem operatörer lanserade globala satellittjänster i slutet av 1990-talet.
Mr President, I visited Albania as a journalist on several occasions in the 1990s.
Under 1990-talet besökte jag Albanien flera gånger i egenskap av journalist.

Användningsexempel för "1990s" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt the end of the 1990s agreement was reached on a loan to Bulgaria and Ukraine.
I slutet av 1990-talet nåddes överenskommelser om lån till Bulgarien och Ukraina.
EnglishWe should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
Vi borde redan på 1990-talet ha fått bukt med de problem som Siim Kallas tog upp.
EnglishI first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
Jag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
EnglishDuring the 1990s, the use of cannabis considerably increased in most EU countries.
Under 1990-talet ökade användningen av cannabis markant i de flesta EU-länder.
EnglishThen, from the mid 1990s up to the present day, the share ratio changed to 75:25.
Därefter ändrades andelsförhållandet till 75:25 från mitten av 1990-talet till i dag.
EnglishThe Union's legal provisions in the area of telecommunications date back to the 1990s.
Unionens lagstiftning på telekommunikationsområdet går tillbaka till 1990-talet.
EnglishAbout five operators launched global satellite services in the late 1990s.
Cirka fem operatörer lanserade globala satellittjänster i slutet av 1990-talet.
EnglishThen, from the mid 1990s up to the present day, the share ratio changed to 75:25.
Därefter ändrades andelsförhållandet till 75: 25 från mitten av 1990-talet till i dag.
EnglishThese matters were discussed thoroughly in the early 1990s when the debate took place.
Dessa frågor diskuterades igenom i början av 1990-talet när debatten ägde rum.
EnglishThe fact is that, in Europe, the opposite has been true since the start of the 1990s.
Faktum är att förhållandet har varit det omvända sedan början av 1990-talet.
English(FR) During the 1990s, the use of cannabis considerably increased in most EU countries.
Under 1990-talet ökade användningen av cannabis markant i de flesta EU-länder.
EnglishMoreover, economic stagnation in France had started in the mid-1990s.
Dessutom började den ekonomiska stagnationen i Frankrike i mitten av 1990-talet.
EnglishMr President, I visited Albania as a journalist on several occasions in the 1990s.
Herr talman! Under 1990-talet besökte jag Albanien flera gånger i egenskap av journalist.
EnglishThis system was developed throughout the 1990s and has been fully operational since 1998.
Detta system utvecklades under 1990-talet och har varit fullt fungerande sedan 1998.
EnglishThe Czech Republic fully liberalised access to its market in the early 1990s.
Tjeckien avreglerade marknaden helt och hållet i början av 1990-talet.
EnglishDuring the 1990s, they were able to show the benefits that could be achieved.
Dessa länder har under 1990-talet visat att man uppnår många fördelar.
EnglishBy the 1990s that had dropped again to 7,000 with only 900 under one-year-olds.
Fram till 1990-talet hade siffrorna sjunkit igen till 7 000, med bara 900 barn under ett år.
EnglishIt felt like we were watching the same scenes of protest and violence seen in the 1990s.
Det kändes som om vi såg samma bilder av protester och våld som vi såg på 1990-talet.
EnglishThe Foundation has been running training courses for unemployed musicians since the mid-1990s.
Fonden har arrangerat kurser för arbetslösa musiker sedan mitten av 1990-talet.
EnglishI do not believe that we have learnt the right lessons from the crises of the 1990s.
Jag anser inte att vi har dragit riktig lärdom av 1990-talets kriser.

Synonymer (engelska) till "1990s":

1990s
English