"1950s" - Svensk översättning

EN

"1950s" på svenska

EN

1950s {pluralis}

volume_up
1. "decade"
1950s
volume_up
1950-tal {neut.} (decennium)
The model for decision-making within the Union dates back, in part, to when the European Economic Community was a six-Member organisation in the late 1950s.
Modellen för beslutsfattande inom unionen går delvis tillbaka till sent 1950-tal då Europeiska ekonomiska gemenskapen var en organisation med sex medlemmar.

Användningsexempel för "1950s" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSince the 1950s, Swedish schools have provided pupils with milk and school dinners.
Sedan 1950-talet har svenska skolor serverat mjölk och skolmat till eleverna.
EnglishThere is a long history of trying to ban nuclear testing, stretching back to the 1950s.
Strävanden att förbjuda kärnvapenprover har en lång historia ända sedan 50-talet.
EnglishMost of these would have been Commonwealth immigrants arriving in the 1950s and 1960s.
Merparten av dessa har troligen invandrat från samväldet under 1950- och 60-talen.
EnglishThis non-binding gimmick appeared in the United States as far back as the 1950s.
Detta icke bindande påfund dök upp i Förenta staterna för så länge sedan som på 1950-talet.
EnglishIt was a feature of the Soviet Communist era, especially of the 1950s.
De var vanliga under den sovjetiska kommunisterna, särskilt under 1950-talet.
EnglishIt was a feature of the Soviet Communist era, especially of the 1950s.
De var vanliga under den sovjetiska kommunisterna, särskilt under 1950-talet.
EnglishIn the 1950s, people were trying to figure out how superfluid helium worked.
På 50-talet försökte folk lista ut hur supraflytande helium fungerade.
EnglishCommissioner, I come from a region that invented the great revolts in the 1950s.
Herr kommissionsledamot! Jag kommer från en region som uppfann de stora revolterna på 1950-talet.
EnglishThe old parts of the building used to be a textile mill, built between the 1890s and the 1950s.
De äldre delarna uppfördes som textilfabrik i etapper mellan 1890- och 1950-talet.
English. - (PL) Mr President, I have clear memories of the 1950s in Poland.
för UEN-gruppen. - (PL) Herr talman! Jag har tydliga minnen från 1950-talet i Polen.
EnglishSince the 1950s, world production of meat has increased more than fivefold.
Sedan 1950-talet har världens köttproduktion mer än femfaldigats.
EnglishAn enlarged Europe will be completely different from that which emerged from the 1950s.
Jag håller med er, förutsatt att vi förändrar dem helt och hållet.
EnglishWell this is a question which fascinated Chester Southam, a cancer doctor in the 1950s.
Ja detta är en fråga som Chester Southam var djupt intresserad av, en cancerläkare på 50-talet.
EnglishThe 1950s are dominated by a cold war between east and west.
Sovjetiska stridsvagnar slår ner protester mot kommunistregimen i Ungern 1956.
EnglishIn the 1950s we saw the growth of pension and insurance funds in the UK.
Under 1950-talet såg vi en tillväxt av pensions- och försäkringsfonderna i Förenade kungariket.
EnglishIn other words, Europe does not need the new kind of ideology Hanna Arendt warned against in the 1950s.
Jag har till exempel inte hört att han har för avsikt att besöka parlamentet.
EnglishThere is an aroma of the 1950s and 1960s about the approach to the problem.
Det är en doft av 50- och 60-tal över problemställningen.
EnglishSince the 1950s, Taiwan has gone through many successful reforms.
Sedan 1950-talet har Taiwan genomfört många framgångsrika reformer.
EnglishThe Regulations are still living in the 1950s and have never been modernised.
De är från 1950-talet och de har aldrig moderniserats.
EnglishIt made sense in the 1950s against a background of food shortages.
Den var vettig på 1950-talet mot bakgrund av livsmedelsbristen.

Synonymer (engelska) till "1950s":

1950s
English
Lär dig andra ord