"17th century" - Svensk översättning

EN

"17th century" på svenska

EN

17th century {adjektiv}

volume_up
17th century

Användningsexempel för "17th century" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the 17th century, a doodle was a simpleton or a fool -- as in Yankee Doodle.
På 17 hundra talet, en "doodle" var en dåre eller en idiot -- som en Yankee Doodle.
EnglishThe perception in the 17th century was the Moon was a perfect heavenly sphere.
Uppfattningen på 1600-talet var att månen var en perfekt himlasfär.
EnglishI liked the comparison that Mr Watson drew with the Netherlands of the 17th century, the Golden Century.
Jag tyckte om Graham Watsons jämförelse med Nederländerna på 1600-talet, det gyllene århundradet.
EnglishThose départements have been French since the 17th century.
Dessa departement har varit franska sedan 1600-talet.
EnglishThe 17th century was the age of the Dutch Masters, such as Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer and Jan Steen.
Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer och Jan Steen.
EnglishThis is especially true for our libraries in Europe, which store books dating as far back as the 17th century.
Detta gäller särskilt för våra bibliotek i Europa, som förvarar böcker som daterar sig så långt tillbaka som till 1600-talet.
EnglishFrom Velázquez in the 17th century, through Goya in the 18th and 19th, to Picasso, Dali and Miro in the 20th, Spain has a rich artistic culture.
Spanien har ett rikt konstnärligt arv, från Velázquez på 1600-talet, Goya på 1700- och 1800-talet till Picasso, Dalí och Miró på 1900-talet.
EnglishThe 17th century French author, Rochefoucauld, warned of this a long time ago: 'Few are wise enough to prefer useful reproof to treacherous praise'.
Redan den franske sextonhundratalsförfattaren Rochefoucauld har varnat oss: ”Få är tillräckligt kloka för att föredra nyttig kritik framför falskt beröm”.
EnglishFor history teaches us that the Netherlands' golden years - as the wealthiest nation in the 17th-century world - came from uniting the seven provinces, not dividing them.
Historien lär oss nämligen att Nederländernas gyllene era, som världens rikaste nation på 1600-talet, berodde på att de sju provinserna enades, och inte splittrades.
EnglishAnd this little technique got popular in the 16th century and the 17th century to disguise hidden meanings, where you could flip the image and see it from one little point of view like this.
Och den här tekniken blev populär på 15- och 1600-talen för att gömma dolda betydelser, där man kunde vända bilden och se den från en särskild vinkel så här.

Liknande översättningar för "17th century" på svenska

century substantiv
turn of the century substantiv
nineteenth century substantiv
18th century substantiv
Swedish
19th century substantiv
Swedish
20th century substantiv
Swedish
American century substantiv
the 19th century substantiv
Lär dig andra ord