"12th" - Svensk översättning

EN

"12th" på svenska

Se exempelmeningar för "12th" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "12th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI had September 12th -- from 10:00 a.m. to 10:30 a.m., I paid my storage bill.
12 september hade jag -- mellan 10 och halv 11 betalat räkningen för mitt lager.
EnglishFor the instance found, the index is determined, e.g. the 12th cell in this area.
Indexet till fyndplatsen tas fram, om det t ex är den 12:e cellen i området.
EnglishAllow me to read out something written by St Francis of Assisi in the 12th Century.
Tillåt mig, att jag läser upp något för er av Fransiskus av Assisi från 1100-talet.
EnglishAnd then literally just out of nowhere, the guy asks me, "Where were you September 12th?"
Och så bokstavligen ur tomma intet frågar han mig: "Var var du den 12 september?"
EnglishIn certain parts of Europe the fruit wine tradition dates as far back as the 12th century.
I vissa delar av EU daterar sig traditionen med fruktviner så långt tillbaka som 1100-talet.
EnglishNorthwest flight seven coming into Seattle on March 12th" or whatever.
Northwest flight 7 till Seattle 12 mars." ~~~ eller vad det nu var.
EnglishFollowing the recent 12th EU‑China summit, a joint statement was issued.
Efter det nyligen avslutade tolfte toppmötet mellan EU och Kina utfärdades ett gemensamt uttalande.
EnglishThen, the contents of the 12th cell are returned as the value of the function (in the result vector).
Därefter returneras innehållet i den 12:e cellen i resultatvektorn som ett funktionsvärde.
EnglishSigning for the course is being made on the linked web formula and last day for signing up is the 12th April.
Anmälan till kursen görs via formuläret nedan och sista dag för anmälan är 12:e april.
EnglishThe 12th hearing of the trial of the alleged assassins of Hrant Dink was held in Istanbul on Monday.
Den tolfte sessionen av rättegången mot Hrant Dinks misstänkta mördare hölls i Istanbul i måndags.
EnglishSo I pulled out my little PDA, and I said, "Okay, let's look up my appointments for September 12th."
Så jag plockade fram min handdator och sa: "Okej, jag ska kolla vad jag hade bokat in den 12 september."
EnglishThe catalyst for this change was the major earthquake that struck Haiti on the 12th of January in 2010.
Katalysatorn för den här förändringen var den stora jordbävningen som drabbade Haiti den 12 januari 2010.
EnglishHelena Karresand will have her final seminar 12th of June.
Helena Karresand har sitt slutseminarium den 12 juni.
EnglishA 12th agreement was signed on 26 October 2009 with Pakistan, without the European Parliament being officially consulted.
Ett tolfte avtal undertecknades den 26 oktober 2009 med Pakistan utan att Europaparlamentet officiellt konsulterats.
EnglishThis is my 12th discharge exercise.
Detta är mitt tolfte ansvarsfrihetsförfarande.
EnglishHe's waiting for us on the 12th floor.
Han väntar på oss på tolfte våningen.
EnglishThe 12th EU-China Summit in Beijing is a privileged occasion to do so at an important stage of our respective evolution.
Det tolfte toppmötet mellan EU och Kina i Peking är ett privilegierat tillfälle att göra detta på som ett viktigt steg i vår utveckling.
EnglishAs shown by the World Bank's 'Doing Business 2010' index, the business environment in Georgia is the 12th 'easiest' in the world.
Som framgår av Världsbankens ”Doing Business 2010”-index hamnar affärsklimatet i Georgien på 12:e plats bland de ”enklaste” i världen.
EnglishThe 12th Congress of the International Radiation Protection Association called for a regional approach to the transport of nuclear waste.
Internationella strålskyddsorganisationen (IRPA) krävde vid sin 12:e kongress en regional strategi för transport av kärnavfall.
EnglishSimilarly there are today glaciers re-covering the tips of the Alps which were free of ice and where troops passed in the 12th or 13th century.
På samma sätt finns det i dag glaciärtäckta alptoppar som förr var isfria och där boskapshjordar passerade på 1100- och 1200-talet.
Lär dig andra ord
English
  • 12th

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.