"100th" - Svensk översättning

EN

"100th" på svenska

SV
EN

100th {tal}

volume_up
The 100th session of the ILO began last week: it will focus on a new ILO convention on domestic workers, an issue which this House discussed recently.
Förra veckan inleddes ILO:s 100:e session. Den kommer att inriktas på en ny ILO-konvention om inhemska arbetstagare, en fråga som parlamentet nyligen har diskuterat.
Mr President, before I start on my explanation of vote, I would just like to congratulate my colleague, Mr Kamall, who has just made his 100th speech in plenary.
Innan jag börjar min röstförklaring skulle jag bara vilja gratulera min kollega, Syed Kamall, som just har gjort sitt 100:e anförande i plenum.

Användningsexempel för "100th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe next item is the debate on the 100th anniversary of International Women's Day.
Nästa punkt är diskussion om internationella kvinnodagens hundraårsjubileum.
EnglishThe 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.
100-årsdagen av den händelsen infaller under just det år som vi talar om - 2014.
English   Mr President, yesterday marked the death of the 100th British serviceman killed in Iraq.
   – Herr talman! I går miste den hundrade brittiske soldaten livet i Irak.
EnglishToday, we are celebrating the 100th anniversary of International Women's Day.
I dag firar vi Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum.
EnglishThis morning, we celebrated the 100th anniversary of International Women's Day.
I morse firade vi Internationella kvinnodagens hundraårsdag.
EnglishThis will be followed by celebrations to mark the 100th anniversary of International Women's Day.
Därefter kommer vi att högtidlighålla Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum.
EnglishI am very pleased at the adoption of this resolution on the 100th anniversary of International Women's Day.
Jag är mycket glad över antagandet av denna resolution på 100-årsdagen av Internationella kvinnodagen.
English(Applause) The 27th of July, 2048 is my 100th birthday.
(Applåder) Den 27 juli 2048 är min 100-årsdag.
English100th anniversary of International Women's Day
Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum
EnglishAs we mark the 100th anniversary of International Women's Day, I would like to convey my greetings to all women.
När vi noterar 100-årsminnet av Internationella kvinnodagen skulle jag vilja framföra mina hälsningar till alla kvinnor.
EnglishAs we speak, the 100th International Labour Conference is taking place and we all know that the current rules are ineffective.
Just nu pågår den hundrade internationella arbetskonferensen och vi vet alla att de nuvarande reglerna är ineffektiva.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, five days ago we celebrated the 100th anniversary of International Women's Day.
föredragande. - (DE) Herr talman! Herr kommissionsledamot!
EnglishThis 100th anniversary should be an occasion for us, as women, to look back and take stock.
Snarare bör den få oss att än en gång komma överens om att genomföra verklig jämställdhet. Under den här hundraårsdagen bör vi kvinnor se tillbaka och stämma av.
EnglishI was disappointed that again, British Conservatives opposed this report on the 100th anniversary of International Women's Day.
Det var en besvikelse att de brittiska konservativa återigen motsatte sig detta betänkande på hundraårsdagen av Internationella kvinnodagen.
EnglishIn 2008 we have an anniversary that is particularly important for European countries: it is the 100th anniversary of the International Ice Hockey Federation.
Vi firar 2008 ett jubileum som är särskilt viktigt för EU-länderna: Internationella ishockeyförbundets 100-årsjubileum.
English(DE) Madam President, Commissioners, the 100th anniversary of International Women's Day should also be an occasion to reflect and take stock.
(DE) Fru talman, fru kommissionsledamot! Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum bör vara ett tillfälle att fundera och göra bokslut.
EnglishAs we remember this uprising now, 50 years on, we can also add to that memory another one, namely the 100th anniversary of the birth of Hannah Arendt.
Nu när vi minns detta uppror 50 år senare kan vi också lägga ett annat minne till detta, nämligen 100-årsdagen av Hannah Arendts födelse.
English(DE) Madam President, the 100th anniversary of International Women's Day provides us with good reason to celebrate, give thanks and fight on.
(DE) Fru talman! Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum är ett utmärkt tillfälle för oss att fira, vara tacksamma och fortsätta att kämpa.
EnglishIt is disappointing to note that on the 100th anniversary of International Women's Day, my British Conservative colleagues chose not to support this report.
Det är tråkigt att behöva notera att mina brittiska kolleger på hundraårsdagen av Internationella kvinnodagen valde att inte stödja detta betänkande.
EnglishThe 100th session of the ILO began last week: it will focus on a new ILO convention on domestic workers, an issue which this House discussed recently.
Förra veckan inleddes ILO:s 100:e session. Den kommer att inriktas på en ny ILO-konvention om inhemska arbetstagare, en fråga som parlamentet nyligen har diskuterat.

Synonymer (engelska) till "100th":

100th
Lär dig andra ord