"à la" - Svensk översättning


Menade du A
EN

"à la" på svenska

SV

"à la" på engelska

EN

EN à la
volume_up
{preposition}

à la
volume_up
à la {prep.}
That dilutes the acquis communautaire and leads to a Europe à la carte .
Det försvagar den ställning vi uppnått och leder till ett Europa à la carte .
That dilutes the acquis communautaire and leads to a Europe à la carte.
Det försvagar den ställning vi uppnått och leder till ett Europa à la carte.
We must avoid enacting regulations authorising an à la carte system.
Vi borde undvika att utfärda bestämmelser som tillåter ett à la carte-system.
à la (även: according to, by, on, per)
volume_up
enligt {prep.}
She informed me that according to the Académie Française, one can say either 'Madame le Président ' or 'Madame la Présidente '.
Hon svarade: enligt franska akademien kan man säga antingen " fru talman " eller " fru talkvinna ".
She informed me that according to the Académie Française , one can say either 'Madame le Président ' or 'Madame la Présidente ' .
Hon svarade: enligt franska akademien kan man säga antingen " fru talman" eller " fru talkvinna" .
I request that we respect our Rules of Procedure and vote in accordance with its provisions and not à la carte .
Jag kräver att vi hanterar vår arbetsordning korrekt och röstar enligt dessa bestämmelser och inte à la carte , tack.
à la
volume_up
likt {prep.}
à la (även: like)

Liknande översättningar för "à la" på svenska

A substantiv
A adjektiv
Swedish
a artikel

Användningsexempel för "à la" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSubject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
Angående: Utvärdering av de radioaktiva utsläppen från Sellafield och Cap de la Hague
English'Estime important d'évaluer l'efficacité de la politique de l'aide humanitaire
Estime important d ' évaluer l ' efficacité de la politique de l ' aide humanitaire. "
EnglishSuch à la carte justice should not motivate us, and we should not accept it.
En sådan rättvisa à la carte bör inte vara vår drivkraft, och vi bör inte godta den.
EnglishLet us open the debate to solve the problems of La Poste in the framework of tomorrow
Låt oss öppna debatten för att lösa La Postes problem inom morgondagens ramar. "
EnglishWhat I want, the appeal that I am making, is not for economic sanctions à la Iraq.
Det jag vill, det jag uppmanar till är inte alls några ekonomiska sanktioner à la Irak.
EnglishLast but not least, I support Amendment 351 mentioned by Giovanni La Via.
Sist men inte minst, stöder jag ändringsförslag 351 som nämndes av Giovanni La Via.
EnglishIt is not possible to resign from the KGB any more than it is from La Cosa Nostra.
Det är inte möjligt att lämna KGB lika lite som det är möjligt att lämna La Cosa Nostra.
EnglishThat dilutes the acquis communautaire and leads to a Europe à la carte .
Det försvagar den ställning vi uppnått och leder till ett Europa à la carte .
EnglishI read in La Stampa on 15 August that Mr Védrine and Mr Fischer had been complaining.
Jag läste La Stampa den 15 augusti och jag läste att Védrine och Fischer beklagat sig.
EnglishHas the Council been informed of the plan to enlarge the marina at Torre de la Horadada?
Känner rådet till projektet med utbyggnaden av småbåtshamnen i Torre de la Horadada?
EnglishI am from Castilla-La Mancha, which is a great garlic-producing region.
Jag kommer från Castilla-La Mancha som är en stor vitlöksproducerande region.
EnglishPayroll Department (LA) LiU's central payroll and expenses administration.
Löneavdelningen (LA) LiU:s centrala löne- och reseräkningsadministration.
EnglishLike this Donna Toney poster, or Chopin, or Mozart, or La Monte Young.
Som den här Donna Taylor-planschen, eller Chopin eller Mozart eller La Monte Young.
EnglishThat dilutes the acquis communautaire and leads to a Europe à la carte.
Det försvagar den ställning vi uppnått och leder till ett Europa à la carte.
EnglishYou must all remember the exemplary case of Hacienda de la Cruz, as an example.
Ni kommer säkert alla fortfarande ihåg exemplet Hacienda de la Cruz.
EnglishMinistère des solidarités et de la Cohésion sociale 72, rue de Varenne 75007 Paris Tel.
Ministère des solidarités et de la Cohésion sociale 72, rue de Varenne 75007 Paris Tel.
EnglishI winced at this, as I thought, 'Oh , what is he going to say now?'
Jag reagerade på detta, eftersom jag tänkte: ”Oh là là, vad kommer han att säga nu då?”
EnglishSo, à la Voltaire, if you want to talk to me, lay down the rules now.
Så som Voltaire skulle ha sagt: "om du vill tala med mig får du definiera termerna".
EnglishMr Evans: as long as la raison d'Etat exists, there is no safe country.
Herr Evans: så länge som det finns statsskäl, finns det inga säkra länder.
EnglishWe must avoid enacting regulations authorising an à la carte system.
Vi borde undvika att utfärda bestämmelser som tillåter ett à la carte-system.