EN offset
volume_up
{substantiv}

offset (även: offspur)
volume_up
отрог [отро́г] {mask.}
volume_up
вознаграждение [вознаграждение] {neut.}
volume_up
контраст [контра́ст] {mask.}
volume_up
противовес [противове́с] {mask.}
offset (även: child, imp, offspring, outgrowth)
volume_up
отпрыск [о́тпрыск] {mask.}
offset (även: child, descendant, issue, offspring)
volume_up
потомок [пото́мок] {mask.}
offset (även: fork, offshoot, ramification, tap)
volume_up
ответвление [ответвле́ние] {neut.}
offset (även: challenge, tap)
volume_up
отвод [отво́д] {mask.}
volume_up
возмещение [возмеще́ние] {neut.}
offset (även: bine, flight, getaway, imp)
volume_up
побег [побе́г] {mask.}
offset (även: offshoot)
volume_up
отводок [отводок] {mask.}
offset
volume_up
офсет [офсе́т] {mask.}
And by the time the movie comes out in May, this will be updated to 2.0 and we will have click-through purchases of offsets.
Ко времени выхода фильма, к маю, выйдет уже версия 2.0 и прямо из него можно будет купить компенсации, офсеты.

Användningsexempel för "offset" på ryska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Englisharrangement to offset payments
соглашение о взаимном зачёте платежей
Englisharrangement to offset payments
соглашение о взаимном зачете платежей
Englishto offset the illegalities
противостоять незаконным действиям
Englishto offset the illegalities
противостоять незаконным действиям