"you can keep" - Rumänsk översättning

EN

"you can keep" på rumänska

Se exempelmeningar för "you can keep" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "you can keep" på rumänska

you adverb
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
can substantiv
to can verb
Romanian
keep substantiv
to keep verb

Användningsexempel för "you can keep" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf you can keep your nerve, Mr Topolánek, you will go down in history.
Dacă vă puteţi ţine firea, domnule Topolánek, veţi rămâne în istorie.
EnglishYou can keep some gadgets attached to Sidebar and place some on the desktop.
Aveți posibilitatea să păstrați unele gadgeturi atașate Barei laterale și să amplasați câteva pe desktop.
EnglishYou can keep all of the gadgets attached to Sidebar.
Aveți posibilitatea să păstrați toate gadgeturile atașate Barei laterale.
EnglishYou can keep gadgets on top of your open windows so they're always visible.
Aveți posibilitatea să mențineți gadgeturile în fața ferestrelor deschise, pentru ca acestea să fie întotdeauna vizibile.
EnglishYou can keep Sidebar and any detached gadgets that are on your desktop on top of your open windows.
Aveți posibilitatea să păstrați Bara laterală și orice gadget detașat aflat pe desktop în fața ferestrelor deschise.
EnglishWhen you install the new version of Windows, you can keep an older version of Windows on your computer.
La instalarea noii versiuni de Windows, aveți posibilitatea să păstrați o versiune mai veche Windows pe computer.
EnglishWith Excel alone, you can keep track of your child's cookie sales or your own fantasy football draft.
Doar cu Excel, puteți urmări vânzările de prăjituri ale copilului sau propria schiță a unei mingi de fotbal de vis.
EnglishYou can keep using your existing @hotmail.com,
Puteți să continuați să vă utilizați adresa @hotmail.con,
EnglishYou can keep us moving in the right direction.
Puteți să ne mențineți în mișcare în direcția corectă.
EnglishWith more memory, you can keep more files and programs open at once without slowing down your computer.
Cu mai multă memorie, este posibil să păstrați mai multe fișiere și programe deschise simultan, fără a încetini computerul.
EnglishIf you wish, you can keep your cards for now, and Ms Durant will be the next speaker for one minute.
Dacă doriţi vă puteţi păstra cartonaşele pe moment, iar dna Durant va fi următoarea persoană care ia cuvântul, timp de un minut.
EnglishAfter your printer is installed, you can keep it up to date with automatic Windows 7 driver updates.
După ce se instalează imprimanta, aveți posibilitatea să o mențineți actualizată cu actualizările automate Windows 7 pentru driver.
EnglishYou can keep the taskbar in one place by locking it, which can prevent accidental moving or resizing.
Aveți posibilitatea să fixați bara de activități prin blocarea acesteia, pentru a împiedica mutarea sau redimensionarea accidentală.
EnglishIf you lose your job while living in another country, you can keep your right to work and live there if you are:
Dacă vă pierdeţi locul de muncă pe durata şederii în altă ţară, vă puteţi menţine dreptul de a lucra şi locui acolo, dacă:
EnglishYou can keep your 30 pieces of silver.
Vă puteți păstra cele 30 de piese de argint.
EnglishThis table shows what you can keep when you update, depending on the version of Windows you currently have running on your PC.
Acest tabel vă arată ce se poate păstra atunci când actualizați, în funcție de versiunea curentă de Windows care rulează pe PC.
EnglishAnd you can keep the rest of the icons on hand in an overflow area, where they’re accessible with a single mouse click.
și este posibil să păstrați restul de pictograme la îndemână într-o zonă excedentară, unde ele să fie accesibile printr-un singur clic de mouse.
EnglishYou can keep Windows Media Center on top of all other windows on your desktop, even while you're working in other programs.
Aveți posibilitatea să mențineți Windows Media Center în fața celorlalte ferestre de pe desktop, chiar și atunci când lucrați cu alte programe.
EnglishYou can keep your initial PC permanently connected to the router with a wired connection, or you can switch to a wireless connection.
Aveți posibilitatea să mențineți PC-ul inițial conectat permanent la ruter cu o conexiune cu fir sau să treceți la o conexiune wireless.
EnglishYou can keep quiet, lad.

Lär dig andra ord

English
  • you can keep

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.