"you brought" - Rumänsk översättning

EN

"you brought" på rumänska

Se exempelmeningar för "you brought" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "you brought" på rumänska

you adverb
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
to bring verb

Användningsexempel för "you brought" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI will not talk about the map, Prime Minister, only about the culture you have brought to Brussels.
Nu voi vorbi despre hartă, dle prim-ministru, ci doar despre cultura pe care ați adus-o la Bruxelles.
EnglishThis is another debate, I know, but it is essential, and, furthermore, you have brought it up.
Ştiu că aceasta este altă problemă, însă este una esenţială şi, în plus, dumneavoastră aţi fost cel care a ridicat-o.
EnglishYou have brought the IMF back into the European fold.
Aţi reintrodus FMI în afacerile interne europene.
EnglishPolitical pressure brought you to your senses.
Presiunile politice v-au redat simţul raţiunii.
EnglishWe welcome the fact that you brought Europe's ministers for economic affairs together to find a European approach.
Salutăm faptul că i-aţi reunit pe miniştrii Europei responsabili cu economia pentru a identifica o abordare europeană.
EnglishCommissioner, it is time, long past time, that you brought in straight, clear labelling of origin of where this comes from.
Dnă Comisar, este timpul să introducem metode clare de identificare a provenienţei, deşi trebuia să facem demult acest lucru.
EnglishA thorough and important reform, therefore, in which all the issues and debates that you have brought up will have a place.
Prin urmare, o reformă aprofundată şi importantă, în care toate chestiunile şi dezbaterile pe care le-aţi ridicat îşi vor găsi un loc.
EnglishI am pleased to tell you that the Commission brought forward to 3 February the adoption of its latest report on the progress achieved.
Am marea plăcere de a vă spune că, la 3 februarie, Comisia a prezentat adoptarea ultimului său raport cu privire la progresul înregistrat.
EnglishYou let the speculators run riot, you brought the International Monetary Fund into the euro area and now you are asking for harsh austerity programmes.
Aţi permis speculatorilor să facă ceea ce au vrut, aţi adus Fondul Monetar Internaţional în zona euro, iar acum solicitaţi programe dure de austeritate.
EnglishBut in the face of these disappointments, you have brought forward more intensive, traditional controls based on cooperation, information exchange and data access.
Însă faţă de aceste dezamăgiri, aţi propus controale tradiţionale mai aprofundate, bazate pe cooperare, schimb de informaţii şi acces la date.
EnglishCommissioner, indicating 'rosé wine' on the bottle is pointless, since good rosé wines, such as the Bandol that I have brought you, do not specify the word 'rosé'.
Doamnă comisar, a indica pe sticlă "vin rosé” n-are niciun rost, întrucât vinurile rosé bune, cum ar fi Bandol, pe care vi l-am adus, nu specifică numele "rosé”.
EnglishThank you for having brought about a consensus on the two figures who will bear the heavy burden of carrying out the new functions created by the Treaty of Lisbon.
Vă mulţumesc dvs. pentru că aţi ajuns la un consens privind cele două persoane care vor purta povara grea a îndeplinirii noilor funcţii create de Tratatul de la Lisabona.
EnglishMr Lamberts, I will just mention another important point that you brought up: the payment of dividends by banks that do not put the minimum capitalisation requirements into practice.
Domnule Lamberts, nu voi menţiona decât un alt aspect important pe care l-aţi amintit: plata dividendelor de către bănci care nu pun în aplicare cerinţele minime de capitalizare.
EnglishFor example, if you ordered something on-line to be delivered to you in Dublin and brought from Strasbourg, clearly there would be some additional postage and packaging costs etc.
De exemplu, dacă aţi comandat ceva online pentru a vă fi livrat în Dublin şi cumpărat din Strasbourg, evident că ar fi unele costuri suplimentare pentru tarife poştale şi de ambalare etc.

Lär dig andra ord

English
  • you brought

Sök efter fler ord i det svensk-engelska lexikonet.