"you bought" - Rumänsk översättning

EN

"you bought" på rumänska

Se exempelmeningar för "you bought" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "you bought" på rumänska

you adverb
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
bought adjektiv
bought verb
Romanian
to buy verb

Användningsexempel för "you bought" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf you weren't able to install the feature pack you bought, contact support.
Dacă nu ați putut instala pachetul de caracteristici cumpărat, contactați asistența.
EnglishIf you have already bought your key, enter it, and then tap or click Next.
Dacă ați cumpărat deja cheia, introduceți-o, apoi atingeți sau faceți clic pe Următorul.
EnglishIf you have already bought your key, enter it, then tap or click Next.
Dacă ați cumpărat deja cheia, introduceți-o, apoi atingeți sau faceți clic pe Următorul.
EnglishIf you haven't bought your key, and it's available online in your country or region, you can buy it now.
Dacă nu ați cumpărat cheia și ea este disponibilă online în țara sau regiunea dvs., o puteți cumpăra acum.
EnglishIf the product you bought is not as described, you can send it back and ask for a refund.
Dacă produsul pe care l-aţi cumpărat nu corespunde descrierii, îl puteţi trimite înapoi şi solicita rambursarea sumei plătite.
EnglishTo view a billing history of the apps you bought in the Windows Store, follow these steps:
Pentru a vedea un istoric de facturare al aplicațiilor pe care le-ați achiziționat din Magazinul Windows, urmați acești pași:
EnglishAn example would be if you bought a new PC and during the purchase, you upgraded to a different video card.
Un exemplu ar fi dacă ați cumpărat un PC nou, iar în timpul achiziției ați făcut upgrade la altă placă audio.
EnglishIf you bought the Windows 8 Pro Pack, you should be able to install it and activate Windows successfully.
Dacă ați cumpărat pachetul Windows 8 Pro Pack, ar trebui să-l puteți instala și să puteți activa Windows cu succes.
EnglishYou have the same consumer rights as you would had you bought it in a shop, i.e. a two-year guarantee for new goods.
Când faceţi cumpărături on-line aveţi aceleaşi drepturi ca şi atunci când achiziţionaţi produse dintr-un magazin:
EnglishIf you bought the app from the Store, check your billing history to make sure that the payment was processed.
Dacă ați cumpărat aplicația din Magazin, verificați istoricul de facturare pentru a vă asigura că plata a fost procesată.
EnglishYou might need to ask the seller you bought the used PC from for the original Windows DVD and product key.
Poate fi necesar să-i solicitați furnizorului de la care ați cumpărat PC-ul folosit DVD-ul Windows original și cheia de produs.
EnglishIf you bought Windows 8 and you have a Windows 8 product key, you can download and install it from this page.
Dacă ați cumpărat Windows 8 și aveți o cheie de produs Windows 8, puteți să îl descărcați și să îl instalați din această pagină.
EnglishIf you bought a new computer with Windows already installed on it, your computer manufacturer provides support.
Dacă ați cumpărat un computer nou și Windows era deja instalat pe el, asistența vă este oferită de către producătorul de computere.
EnglishHowever, the seller may wish to examine the camera to check whether it was defective when you bought it.
Totuşi, s-ar putea ca vânzătorul să vrea să examineze aparatul pentru a verifica dacă acesta era defect în momentul în care l-aţi cumpărat.
EnglishIf you bought a new computer and Windows was already installed on it, your computer manufacturer provides support.
Dacă ați cumpărat un computer nou și Windows era deja instalat pe el, asistența vă este oferită de către producătorul de computere.
EnglishYour product key should be on the box that the Windows DVD came in—or in an email that shows that you bought Windows.
Cheia de produs ar trebui să fie pe cutia în care a fost livrat DVD-ul Windows - sau într-un e-mail care vă confirmă că ați cumpărat Windows.
EnglishYour product key should be on the box that the Windows DVD came in – or in an email that shows that you've bought Windows.
Cheia de produs ar trebui să fie pe cutia în care a fost livrat DVD-ul Windows - sau într-un e-mail care vă confirmă că ați cumpărat Windows.
EnglishStorage plans don't expire unless you cancel the subscription, and they'll be automatically renewed every year on the date you bought them.
Planurile de stocare nu expiră decât dacă vă anulați abonamentul și se vor reînnoi automat în fiecare an la data la care le-ați achiziționat.
EnglishYou can find your product key on the box that the Windows DVD came in—or in an email that shows that you bought Windows.
Puteți găsi cheia de produs pe cutia în care a fost livrat DVD-ul Windows sau într-un mesaj de poștă electronică în care vi se confirmă că ați cumpărat Windows.
EnglishFor example, if you bought merchandise from a physical store and were happy with the experience, you might want to try the store's website as well.
De exemplu, dacă ați cumpărat produse de la un magazin fizic și ați fost mulțumit de acestea, încercați și site-ul Web al magazinului.

Lär dig andra ord

English
  • you bought

Fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.