"you attempt to" - Rumänsk översättning

EN

"you attempt to" på rumänska

Se exempelmeningar för "you attempt to" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "you attempt to" på rumänska

you adverb
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
attempt substantiv
to attempt verb
to preposition

Användningsexempel för "you attempt to" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf you attempt to remove a tile that isn't free, Windows will let you know.
Dacă încercați să eliminați o plăcuță care nu este liberă, Windows vă va spune.
EnglishReadyBoost will display a warning message if you attempt to use one of these cards.
ReadyBoost va afișa un mesaj de avertisment dacă încercați să utilizați una dintre aceste cartele.
EnglishIf you enter the wrong password when you attempt to log on, Windows displays a message that the password is incorrect.
Dacă introduceți o parolă greșită atunci când încercați să faceți Log on, Windows afișează un mesaj indicând că parola este incorectă.
EnglishIf you attempt a download that has been reported as unsafe, Internet Explorer 8 will block the download and show you a warning.
Dacă încercați o descărcare care a fost raportată ca nesigură, Internet Explorer 8 va bloca descărcarea și vă va afișa o avertizare.
EnglishIf you attempt to play the recorded TV file on another computer, you are notified that it is restricted content and you can't play it.
Dacă încercați să redați fișierul TV înregistrat pe alt computer, sunteți notificat că este conținut restricționat și nu se poate reda.
EnglishIf you attempt to play the recorded TV file on another computer, you are notified that it is restricted content and you cannot play it.
Dacă încercați să redați fișierul TV înregistrat pe alt computer, sunteți notificat că este conținut restricționat și nu se poate reda.
EnglishWhen you attempt to sign in to the Administration Center, you get a message that indicates the user name or password is incorrect.
Când încercaţi să faceţi Sign in la Centru de administrare, primiţi un mesaj care indică faptul că numele de utilizator sau parola sunt incorecte.
EnglishWhen you attempt to sign in to the Administration Center, you get an error that indicates you do not have service administrator permissions.
Când încercaţi să faceţi Sign in la Centru de administrare, primiţi o eroare care indică faptul că nu aveţi permisiuni de administrator de servicii.

Lär dig andra ord

English
  • you attempt to

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.